Serwis informacyjny Klubu Esperanto
niedziela, 15 lutego 2009
Ljudmila Novak proponis al Euxropa Parlamento Esperanton
Estimataj! Estas kauxzo por informi gazetaron, kaj mi petas, ke vi disvastigu la aferon lauxeble largxe. Senkonsidere pri la sorto de la propono, estas grandega afero, ke iu deputito proponas rekte la aferon al Euxropa Parlamento. Kaj mi opinias, ke gxi estas suficxe atrakcia [alloga] afero por la gazetaro. Mi faros mian eblon en Slovenio. Vi faru en viaj landoj! Cxi-sube mi sendas tradukojn de la tri proponoj de Ljudmila Novak transdonitaj hodiaux oficiale al la Euxropa Parlamento reage al diskutado pri Raporto pri Multlingveco de Moura. Zlatko Tišljar "zlatko.tisljar cxe azm-lu.si"
wtorek, 02 stycznia 2007
Katalogo de Esperanta Literaturo

KATALOGO  DE  ESPERANTA   LITERATURO

Esperanta - pola

Virtuala koncepto moderne  katalogadi  klubajn aŭ privatajn    E-librarojn, rekomendata  

de Pola Esperanto-Asocio, surbaze de fragmento de la modela

Esperanto-katalogo.

La ideo krei virtualan katalogon de Esperanto-libraroj, por helpi organize al amatoraj bibliotekistoj, aperis en decembro de 2005 jaro, kiam prof. dr Detlev Blanke iniciatis unuan Bibliotekistan Esperanto-Seminarion en Herzberg - Germanio.  

Sekvinte iniciaton de la Profesoro, Ćefa Estraro de Pola Esperanto-Asocio, post bibliotekista konsultado,  decidis komisii profesian prilaboron de konciza bibliografia priskribo kaj simpla klasifika sistemo, kiuj estos rekomendataj modeloj por prilaborado de klubaj kaj privataj E-bibliotekoj.   

Arbitre elektita, surbaze de UEA Esperanto-katalogo por la jaro 2001, simpla laŭtema sistemo  estas rekomendata nur por katalogado de malgrandaj librokolektoj (ĝis 1000 volumoj), priservataj de amatoraj Esperanto-bibliotekistoj. 

Dulingva kaj dukolora priskribo "Esperanta-pola", celas faciligi al poloj-neesperantistoj, orientiĝi en la temaro de Esperanta literaturo. 

La  modela katalogo, kiel propono virtuale eksponi Esperantan literaturon en Pollando, estas destinita por libera aplikado kaj  konsulta perfektigado de ĝia bibliografia priskribo kaj ankaŭ klasifika sistemo depende de okazontaj bezonoj.  Post fino de komencaj konsultoj ni intencas, ankoraŭ cijare aŭ komence de sekva jaro, lokigi la katalogon sur interreta paĝo www.esperanto.pl, por atingebligi ĝin al tutmonda esperantistaro. 

Ni estos kontentaj se la unua paŝo, celanta al popularigo de konciza sed profesia priskribo kaj  simpla laŭtema klasifiko de E-libraroj, permesos interesigi potencialajn legantojn pri riĉeco de E-literaturo, atingebligata ekde nun pere katalogoj prilaboritaj de E-bibliotekistoj adaptitaj de supra instruo.   

Speciale dankemaj ni estos, post enkonduko de la katalogo sur la ttt-pagoj, por koresponda kunlaboro permesanta konstante suplementigi prinotojn, lokitajn en kvara kampo de la priskribo, per pli detalaj sed ĉiam unufrazaj kaj koncizaj priskriboj de libroenhavoj kio, ne nur al polaj uzantoj de la katalogo, permesos akceli orientiĝon en ĝenerala enhavo de la serĉata  Esperanta literaturo.  

Evidentas ke aŭtoro de la katalogo, ne havante okazon tralegi ĉiun libron prezentitan en ĝi, ofte devis limigi sian prinoton al unuvorta literata formo ekz.: rakonto, poezio, eseo, artikolo ... ktp, kio des pli kreas okazon al E-uzantoj por suplementigo de prinota priskribo.    

Demandoj, rimarkoj, proponoj kaj ĉiuj konstruktivaj kritikoj pri klasifika divido, strukturo de rikordo, prinota priskribo kaj aferoj ligitaj kun katalogado, estos atendataj de konsultanto pri polaj E-bibliotekoj.   

Respondeca konsultanto pri E-katalogado estas, estrarano de la ĈE de PEA, Jerzy A.Walaszek. 

Kontakta adreso: jerzy.walaszek@wp.pl.

Gliwice - Pollando, 15-an de decembro 2006 j.

Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: