Serwis informacyjny Klubu Esperanto
piątek, 05 stycznia 2007
Opis bibliograficzny - cz.1

OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów, po bibliotekarskiej konsultacji, podjął decyzję zlecenia profesjonalnego opracowania  zwięzłego opisu bibliograficznego oraz prostego systemu klasyfikacyjnego, które będą zalecanymi wzorcami do opracowywania klubowych i prywatnych bibliotek esperanckich.

Stosownie do tych zaleceń opis bibliograficzny powinien zawierać cztery strefy opisu (z odpowiednimi elementami opisu), to jest :  1) strefę tytułu i odpowiedzialności(tytuł, autor, współautorzy), 2) strefę adresu wydawniczego(miejsce, wydawnictwo, rok), 3) strefę opisu fizycznego (strony, ilustracje, format, ceny) oraz 4) strefę uwag(adnotacja,siglum).

A.  Teoretyczna struktura opisu bibliograficznego  zalecanego w tym katalogu obejmuje:

      1) katalogowy opis znanej książki p.t. :  Quo vadis, polskiego autora Henryka Sienkiewicza :   

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) : POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (16,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

      2) analityczny opis tej książki z podziałem na cztery strefy opisu wraz z podkreślonymi elementami w tych strefach :

(            strefa    tytułu   i    odpowiedzialności                  )(   strefa  adresu   wydawniczego    )(   strefa     opisu -

 

Tytuł + [tłumaczenie tytułu] / Autor, Współautorzy. - miejsce : WYDAWNICTWO, rok. - strony, format,

- fizycznego)(                strefa                     uwag                    )

       [cena]. -[adnotacja + tłum. na polski]. - [siglum].

 

14:39, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
Pierwsza i druga strefa opisu/Opis bibliograficzny cz.2

B.  Konkretna struktura opisu bibliograficznego zastosowana w tym  katalogu obejmuje :

 

      1) opis katalogowy tej książki z podziałem na cztery strefy opisu :

 

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) : POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (6,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

 

       2) opis analityczny  tej książki, z podziałem na cztery strefy opisu, wraz z podkreślonymi elementami opisu w tych strefach :

 

(                       strefa                          tytułu                  i               odpowiedzialności                    )(       strefa                                                    

 

Quo vadis [Kien vi iras = Dokąd idziesz] / Henryk Sienkiewicz, [pl-eo]Lidia Zamenhof. - Varsovio (PL) :

adresu  wydawn.)(strefa opisu fizycznego )(                            strefa                             uwag

 

POLONIA, 1957. - 717p. ; 21cm, [e (6,0)]. - [romano el tempoj de Neron pri komenco de kristanismo =

                        strefa                                   uwag                                              )

powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa]. - [K.-D.G.].

 

 

Pierwsza, (czarno kolorowa) strefa, zwana strefą tytułu i odpowiedzialności, zawiera trzy elementy opisu  bibliograficznego : 

a) tytuł - "Quo vadis"  (po łacinie) i łumaczenie na język esperanto i polski w kwadratowych nawiasach : [Kien vi iras = Dokąd idziesz].

b) autor - "Henryk Sienkiewicz"

c) współautor - "Lidia Zamenhof" (tłumaczka)

Druga, (zielono kolorowa) strefa, zwana  strefą adresu wydawniczego, zawiera  trzy elementy opisu  bibliograficznego :

a) miejsce i (kraj) - "Varsovio (PL)"

b) WYDAWNICTWO - "POLONIA"

c) jaro - "1957"

14:37, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
Trzecia i czwarta strefa opisu/ Opis bibliograficzny cz.3

Trzecia , (niebiesko kolorowa) strefa, zwana strefą opisu fizycznego, zawiera trzy elementy opisu bibliograficznego:

a) strony - "717p."

b) format - "21cm"

c) cena - "[e (6,0)]"

Czwarta, (czerwono kolorowa) strefa, zwana strefą uwag, zawiera dwa elementy opisu bibliograficznego :

a) adnotacja - "romano el tempoj de Nerono pri komenco de kristanismo = powieść z czasów Nerona o początkach chrześcijaństwa"

b) siglum (znak własnościowy posiadacza)- "[K.-D.G.]." ( ekz.: Klubo en Dąbrowa Górnicza)
14:36, klubesperanto , Katalog
Link Dodaj komentarz »
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: