Serwis informacyjny Klubu Esperanto
piątek, 15 grudnia 2006
Pasporta servo - serwis paszportowy

Esperantyści od ponad 30 lat korzystają z serwisu pomocy turystycznej Pasporta servo (serwis paszportowy). Umożliwia on młodym ludziom znającym esperanto korzystanie z bezpłatnych noclegów w domach rodzin esperanckich w wielu krajach świata. Co roku TEJO (Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej) wydaje listę adresową, w której w 2005 roku znalazło się 1600 adresów z 85 krajów.  Więcej informacji znajdziecie w zakładce Jak zwiedzić świat dzięki esperanto, Pasporta servo - sieć adresów.

Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: