Serwis informacyjny Klubu Esperanto
sobota, 18 sierpnia 2007
Kongres 2009 w Polsce

W 2009 roku przypada dokładnie 150. rocznica urodzin Ludwika Zamenhofa - lekarza z Białegostoku, który opracował struktury języka esperanto.  Z uwagi na ten szczególny jubileusz światowe władze esperanckie powierzyły organizację przypadającego w 2009 r. kongresu esperanckiego Polsce. Rodzinne miasto Zamenhofa wygrało współzawodnictwo z Poznaniem, który również ubiegał się o ten zaszczytny przywilej.

Pierwszy kongres esperantystów odbył się w 1905 roku we Francji w miejscowości Boulogne-sur-Mer. Wszystkie Światowe Kongresy Esperanto mają podobny charakter. Oprócz debat nie brakuje w trakcie ich trwania wieczorów artystycznych, pokazów filmowych, prezentacji twórczości literackiej oraz spotkań grup zainteresowań, a nawet nabożeństw w języku esperanto. Oddzielny program przygotowywany jest z myślą o młodzieży. Swój Mały Kongresik mają także najmłodsi esperantyści. Kongres białostocki będzie 94 z kolei a jego program zapewne zbliżony do dotychczasowych. Trwają już pierwsze prace organizacyjne.

Jak informuje białostocka prasa równolegle z przygotowaniami do kongresu władze miasta postanowiły ożywić w mieście ducha esperanto. W ostatnich dniach w miejscu, w którym znajdował się dom Zamenhofów, stanęła tablica z archiwalnym zdjęciem twórcy esperanta. Obok pojawi się wkrótce ławeczka z siedzącym na niej doktorem. W planach przewidziano stworzenie Muzeum Zamenhofa oraz Centrum Esperanto, a także uruchomienie lektoratu języka esperanto na uczelniach wyższych w regionie.


Źródło: "Gazeta Wyborcza" Białystok

poniedziałek, 30 lipca 2007
Arkones 2007 czyli esperanckie spotkania za sztuką

Światowy Związek Esperantystów (UEA), Polska Młodzież Esperancka
(PME) oraz Klub E-SENCO zapraszają wszystkich zainteresowanych na tegoroczne spotkania za sztuką ARKONES 2007, które odbędą się w Poznaniu od 21 do 23 września.

W 2007 roku trzydniowe Konfrontacje odbędą się już po raz jedenasty w budynku Zespołu Szkół "Łejery" przy ul. Brandstaettera 1. Imprezie towarzyszyć będzie konferencja "Problemy językowe Unii Europejskiej", oraz kurs esperanta dla początkujących. Zaplanowano szereg atrakcji m.in.:

1. Spektakle i koncerty:

 • Anjo Amika (Anna Bartek) - tytuł występu: "Od 'Por vidi la mondon' po 'Bela Revo' + i kilka utworów z nowo przygotowywanego albumu". To debiut tej artystki na Arkonesie.
 • Kim Jezus (Hotel Desperado) - równie znana gwiazda. Członek esperanckich zespołów: Amplifiki, Esperanto Desperado a obecnie Hotel Desperado.
 • Zuzanna Kornicka - recital
 • JoMo i Liberecanoj - jedna z najjaśniejszych gwiazd na esperanckim niebie. Koncerty tej grupy zawsze się udają i podobają się nie tylko esperanckiej publice. JoMo jest rekordzistą Guinesa jeśli chodzi o liczbę języków, w których śpiewa. W jego repertuarze są także polskie utwory.
 • Jarlo Martelmonto (Szwecja) - premiera sceniczna utworu w konwencji poezji konkretnej. Autor Jarl Hammarberg jest cenionym w Szwecji reprezentantem tego nurtu poetyckiego, korzysta ze stypendium szwedzkiego ministerstwa kultury. Jest także członkiem sekcji esperanckiej światowego PEN Klubu. W prezentacji udział bierze autor i międzynarodowa grupa aktorów-amatorów.
 • Marteno Minich - muzyczny debiut Martina, który już wcześniej debiutował na Arkonesie prelekcją o slangu esperanckim. W tym roku Marteno zaprezentuje rapowe interpretacje różnych utworów.
 • Fundu Mikatukidi i Vigla Miziko z Republiki Demokratycznej Konga (jeśli koncert się nie odbędzie, może to być spowodowane problemami z wydaniem wizy - tak jak w zeszłym roku)
  Baldau oni aperigos pliajn informojn pri programeroj okazontaj dum Arkones-2007.
  Wkrótce zamieścimy także inne punkty programu.
 • Więcej informacji o Arkones 2007 znajdziecie: http://arkones.org/pl/

  Swój udział w imprezie możecie zgłaszać tutaj: http://arkones.org/pl/zgloszenie 

  Kulture-Arte-Esperante - Arkones 2007

  Post kelkaj tagoj fini?os la dua ali?periodo al Artaj Konfrontoj en
  Esperanto ARKONES. ?i estas sendependa kultura kaj arta, esperantista
  aran?o en Pollando. Arkones estas certe la unika kaj unu el la plej
  grandskalaj manifestacioj de Esperanto-kulturo. La programo certe
  boninfluos vin.

  ?i jare Arkones okazos en Poznano inter 21a kaj 23a de Septembro. Da?re
  aktualigata programo trovi?as ?e www.arkones.org . Ne hezitu konvinki
  hezitatntojn. Uzu nian novan ali?formularon kaj via nomo fiere ekbrulos en
  la sekcio "Ali?intoj". Vi anka? povas
  viziti galerion a? informi?i pri interlingvistiaj studoj en Poznań. Parto
  de la arkivo de pasintaj Aronesoj trovi?as ?e www.arkones.republika.pl .

  Se vi jam ali?is prenu viajn amikojn kun vi. Eble anka? ili ?atas
  esperantistan etoson kaj deziras viziti la plej gravan Esperanto-kulturan
  aran?on en nia regiono.

  Elkore salutas Vin,

  Organiza Teamo de ARKONES,
  kaj poznana Esperanto-movado E-SENCO

  Esperanta versio: http://arkones.org/eo/

  środa, 27 czerwca 2007
  Esperancki sierpień
  Zapraszamy na esperanckie spotkania w sierpniu:
  4. augusto
  Solena renkontigo de eksaj tendaranoj kaj amikoj okaze de la 55-a Esperanto-tendaro. Inf.: podhradska@volny.cz

  4 - 11. augusto
  92-a UK, Universala Kongreso de Esperanto en Yokohama, Japanio. Inf: UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel: +3110-4361044, fakso: +3110-4361751. Rete: uea@inter.nl.net

  4 - 11. augusto
  38-a Internacia Infana Kongreseto, IIK 2007 en Esperanto-Domo Jacugatake, Japanio. Inf: Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sévigné, Francio, tel: +33-299836986, rete: bert.schumann@free.fr

  4 - 11. augusto
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Sabine Trenner, Germanio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Nina Korjenevskaja, Francio; AA: Marie Savary. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  5 - 10. augusto
  Vartejo por infanoj dum UK em Jokohamo, Japanio. Inf.: bertox@free.fr

  6 - 15. augusto
  3-a Esperantologia Fakultato en Caudefono (La Chaux-de-Fonds). Inf.: Kultura Centro Esperantista, CP 311, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Svisio. Tel./fakso: +41(32)9267407, rete: kce@esperantio.net

  7 - 14. augusto
  Muzika Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio, kun Markov-familianoj. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

  11 - 18. augusto
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Rafael Mateos, Hispanio; 2-a grado: anoncota; 3-a grado: Nina Korjenevskaja, Francio; AA: Nina Korjenevskaja, Francio. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  11 - 18. augusto
  Stagoj en kastelo Gresijono 2-a grado: Dominique Bertrand (Francio) seminario praktika pri enpagigo kaj Linukso, ec por komencantoj. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  11 - 18. augusto
  11-aj Internaciaj renkontigoj en Plouezec, Francio. Diversnivelaj kursoj, ankau por infanoj. atelieroj, turismo, ekzamenoj. Inf.:Plouezec esperanto, Roger Eon tel.: +33(0)698495982 pluezek@gmail.com

   ILEI-Konferenco

  11 -19. augusto
  40-a Konferenco de ILEI en urbo Ranzan, Japanio. Inf: Tieko Isikawa, Tate 1-6-6-103, JP-353-0006 Siki-si, Saitama-jen, Japanio. Tel: +81-48-474-7437. isksanjo@ff.e-mansion.com au Aida Cizikaite (ILEI-estrarano pri konferencoj). Elsutu aligilon

  17 - 19. augusto
  Festa renkontigo Sukcena Ondo 2007 dedicita al la 100-jarigo de la organizita Esperanto-movado en Königsberg-Kaliningrado en Germana-Rusa Domo, organizita de Kaliningrada Regiona Esperantista Unuigo (KREU) kaj la redakcio de La Ondo de Esperanto. Inf: La Ondo de Esperanto, RU-236039 Kaliningrad ab. ja. 1205, Ruslando. Rete: sezonoj@kanet.ru, tel.: Telefono: +7-4012-656033

  18 - 24 augusto
  Somera Festivalo - kunludu kaj kunstudu en Barlastono, Britio. 3-nivela stago ebleco turismi. Inf: Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Staffordshire, ST12 9DE, Britio Tel: +44-(0)1782-372141 rete: eab@esperanto-gb-org

   Rusiaj Esperanto-Tagoj

  18 -25. augusto
  RET-07 (Rusiaj Esperanto-Tagoj) kun la temo "Vi ne solas!" ce la Azova maro apud la urbeto Primorsko-Ahtarsk, en la bazejo "Lotuso" Inf.: Organiza Komitato ret-07@mail.ru

  18-25 augusto
  33-a Internacia Semajno de Esperanto en Sete apud Montpellier suda Francio. Plurniveloj kursoj, 100m de mediteranea plago. Inf.: Esperanto, Kulturo kaj Progreso 10, impasse école J.Ferry, FR-34290 Sservian, Francio. Tel/fakso: +33 (0)4 67 39 16 30, rete: jf.passarella@free.fr

  18 - 26. augusto
  41-a Internacia Esperanto-Feriado 2007 en Szczawno Zdrój. Inf: Silezia Esperanto-Asocio, str. Dubois 3/1, PL 50-208 Wroclaw, Pollando. Tel.: +48-71-3296954. Rete: vroclavo@poczta.onet.pl au pomer@wp.pl

  19. augusto
  Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso, XIX. IETKO en Hódmezővásárhely, Hungario. Inf.: Katalintól kapható: Katarina Faragó, tel.: +36-30-356-4202

  20 - 27. augusto
  FESTO 2007 en Montoire-sur-le-Loir, Francio, temo : "Muzik-E". Inf.: louise@esperanto-jeunes.org

  21 - 28. augusto
  Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. Preparado al tradukado kun Suzanne Bourot kaj Serge Sire. Inf.: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

  31. augusto - 2. septembro
  59-a Kongreso de Bulgara Esperanto-Asocio en Kazanlak. Inf: Bulgara Esperanto-Asocio, BG-1000 Sofia, p.k. 66. Bulgario. Tel.: +349-(0)2-822-33-47

  31. augusto - 7. septembro
  74-a Itala Kongreso de Esperanto, Pisa (Italio). Kongres-temo: "Europo: multaj lingvoj por komuna lando". Info: aligilo:elsutu; posto: Gruppo Esperantista Pisano, C.P. 213, IT-56100, Pisa, Italio
  środa, 06 czerwca 2007
  Lipiec z esperantem
  1. julio
  Festo de 50-jara Jubileo en de eduka institucio Bona Espero. Inf: Bona Espero, Alto Paraíso de Gojás, BR-73.770-000, Brazilo. bonaespero@terra.com.br

  1 - 14. julio
  55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Cehio, 1-a etapo.Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

  2 - 6. julio
  Praktika Metodika Semajno prezentado de instrumetodoj, observado de instruhoroj, instruado en la praktiko kun gvido de spertaj E-intstruistoj, trejnado helpe de Edukado.net en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

  2 - 9. julio
  Renkontigo GEMELO por esperantistoj el gemelurboj de Kievo (Ukrainio), apudkieva ripozejo kun 3-litaj cambroj

  5 - 8. julio
  66-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj 12-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Palos de la Frontera (Onubo), Hispanio. Inf.: augustocasquero@gmail.com

  7 - 14. julio
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Jean-Luc Kristos, Francio; 3-a grado: Steve Wagenseller, Usono; AA: Franjo Leveque-Provost. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  7 - 15 julio
  Pilgrimado Budapest-Egerszalók (perpieda) HU-1029 Budapest, al. E. Szilágyi 17. III/33., au: julio
  rajnai@freemail.hu

  8 - 13- julio
  42-a Brazila Kongreso de Esperanto - Rio de Janejro, Brazilo. La 100-jara jubileo de Brazila Esperanto-Ligo, strategioj de la estonto. Inf.: Asocio Esperantista de Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, 117 S/1341, BR-20031-201 Rio de Janeiro - RJ, Brazilo. tel.: +55-(21)22406119. Rete: bke42@hotmail.com

  9 - 27. julio
  NASK - Nordamerika Somera Kursaro en la Universitato de Kalifornio ce San Diego. Meza kas supera kursoj kun Paul Gubbins kaj Lee Miller. Temode la supera kurso: La vivo kaj verkoj de W. Auld. Inf: Ellen M. Addy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono. Tel.: +1-360-7544563.. rete: eddyellen@aol.com

  10 - 14. julio
  Stago en Kvinpetalo en Bouresse. Duagrada kurso, praktikado kun Liliane Bon. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

  13 - 28. julio
  SOMERE - Somera mezeuropa renkontigo en Jünkerath, Germanio. Inf.: EsperantoLand, Lu Wunsch-Rolshoven, Wiclefstr. 9, 2. Gartenhaus, DE-10551 Berlin, Germanio. rete: somere5@esperantoland.org, tel.: +49-30-685 58 31

  14 - 20. julio
  Internacia Esperanto-Konferenco en Pazargik, Bulgario. Ceftemo: mitoj kaj legendoj. Inf: Eric Lauber, 1 rue Louis-Antoine de Bourgainville, FR-78180 Montignny-Bx. Francio, tel.: + 1 30 96 67 91, rete: kasisto@osiek.org

  14 - 21. julio
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Justine (Lala) Ralalarisoa, Malagasio; 2-a grado: Rodica Todor, Rumanio; 3-a grado: Romano Bolognesi, Italio; AA: Franjo Leveque-Provost/Jean-Luc Kristos. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

   Baltiaj Esperanto-Tagoj

  14 - 22. julio
  43-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-43) en nordlitovia urbo Siauliai. Inf.: Litova Esperanto-Asocio, p.k.167 , LT-44287 Kaunas, Litovio. Rete: litova.ea@mail.lt tel.: +370-37-208503, postel.: +370-687-12219, fakso: +370-37-228616

  15 - 22. julio
  Renkontigo de Amikoj (RA - 5) renkontigo ce la lago Bajkal. Bona ebleco por vojagantoj al IJK kaj UK. Inf: Katerina Arbekova

  15 - 22. julio
  Internacia skolta esperanto-tendaro en Doktorce, 30 km sude de Bjalistoko, ce la rivero Narew, Pollando. La organizantoj: Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP, ul. Pałacowa 3/1, PL-15-950 Białystok kun Skolta Esperanto-Ligo, Fondumo Zamenhof kaj Bjalistoka Esperanto-Societo. Ciuj skoltaj grupoj povas aligi kaj peti pliajn informojn ce Jarosław Parzyszek Jarek Parzyszek

  15 - 28. julio
  Esperanto-Tendaro en Lančov apud Vranovská valbarajo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Dua etapo. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

  16 - 20. julio
  Stago en Kvinpetalo en Bouresse, Francio. Kvargrada kurso kun Michel DucGoninaz, Janine Dumoulin, Yannick Dumoulin kaj Serge Sire. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

  16 - 21. julio
  Somera Ukrainio - piedmarso de Odeso, Ukrainio, suddirekte tra Odesa regiono. Inf: Ihor Glagolevsjkyj

  16 - 22. julio
  SenPrograma Renkontigo. Internacia tendumado en Callosa de'n Sarria, ce rivereto Algar, suda Katalunio.

   Internacia Junulara Semajno

  19 - 25. julio
  Internacia Junulara Semajno, IJS en Hungario. Inf: Hungara Esperanto-Junularo, Pf. 87. HU-1675 Budapest, Hungario. ijs@ijs.hu
  - Senpaga/duonpaga partopreno por 2 personoj pere de subvencio de Premio Melinda

  21 - 26. julio
  NE OKAZOS: BEF-4 (Balta Esperanto-Forumo) en Kaliningrado (Ruslando). Inf: RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando, Tel.: +7-4012-656033 Rete: sezonoj@gazinter.net

  21 - 26. julio
  Internacia Kursaro SELAT, Somera Esperanto-Lernejo en Altaj Tatroj, en Hotelo Esperanto, Priblyna, Slovakio. Inf.: Peter Balaž

  21 - 28. julio
  18-a Ekumena Esperanto-Kongreso 2007, 60-a kongreso de IKUE, kaj 57-a kongreso de KELI en Pelplin, Pollando. Inf: Kozyra Eduard, PL-83-130 Pelplin, Strzelnica 8 esperanto@powiat.malbork.pl

  21 - 28. julio
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: anoncota; 2-a grado: Steve Wagenseller, Usono; 3-a grado: Aurora Bute, Rumanio; AA: Elizabeth Gury-Oberthur; AA: Marie-France Menanteau. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  21 - 28. julio
  80-a SAT-Kongreso en Antony (suda pariza cirkauurbo). Inf.: Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), 67 av. Gambetta FR-75020 Paris, tel.: +33.(0)1 47 97 87 05, fakso: +33.(0)1 47 97 71 90

  21 - 28. julio
  Somera Esperanto-Familia/Feria Tendaro en tendejo C-86 cxe Thomsdorf sud-oriente de Carwitz, Germanio. Inf.: René Philipp tlustulimu@web.de, kaj invitilo

  22. julio - 4. augusto
  29-a Renkontigo de Esperantaj Familioj (REF) en Nagyvisnyó (inter la urboj Eger kaj Miskolc) en Hungario. Inf: Vas-Szegedi Julianna, Kismuhi u. 5. III/12, HU-5350 Tiszafüred, Hungario. Telefono: +36-70-4501688, rete: j1969@vipmail.hu

  23- 27. julio
  Esperanto-kursoj (elementa kaj por progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, sekretario Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando tel. +358-2-2305319, eafsekretario@esperanto.fi

  25. julio - 5. augusto
  16-a MELA (MEmzorga LAg-umado) en Délegyháza, Hungario. Libere sen au kun vestajoj ripozi, akvo- au slimbani. Inf: (postelefonoj) Laca +36-30-2097864, Andi: +36-30-2752068. Inf: DL8oap@gmx.net

  27 - 30. julio
  Landa Kongreso de Esperanto-Ligo por Norda Ameriko en Tijuana, Meksiko. Temo: Internacia kunlaborado. Inf: elna@esperanto-usa.org

  27. julio - 1.augusto
  Festivalo Arta Lumo, Kuopio, Finnlando. Multflanka kultura arango kun bonaj muzikistoj, verkistoj kaj aliaj artistoj en carma celaga urbo. Inf.: Esperanto-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando, ArtaLumo@esperanto.fi

  28. julio - 3. augusto
  Internacia Junulara Kongreso en Hanoi, Vjetnamo. Temo: Paco, kunlaboro kaj disvolvigo. Inf: oficejo@tejo.org; ijk@tejo.org

  28. julio - 4. augusto
  7-a Kongreso de Europa Esperanto-Unio, EEU en Maribor, Slovenio. Inf: Esperanta Societo Maribor, Maistrova 5., SI-2000 Maribor, Slovenio.eeu.kongreso@mail.com

  28. julio - 4. augusto
  EIK, Europa Infana Kongreseto dum EEU-Kongreso apud Maribor, Slovenio. Inf: Esperanto-Societo Maribor, Maistrova ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenio. Rete: eeu.kongreso@gmail.com

  28. julio - 4. augusto
  Stagoj en kastelo Gresijono 1-a grado: Carlo Bourlot, Italio; 2-a grado: Svetlana Smetanina, Rusio; 3-a grado: Renee Triolle, Francio; AA: Steve Wagenseller. Inf: Kulturdomo de Esperanto, Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio. Tel./respondilo: (+33) 241 89 10 34, rete: kastelo(ce)gresillon.org

  28. julio - 11. augusto
  2-a SALO (Somera Arbara Lernejo) internacia E-feriumado por gejunuloj en kaj cirkau Herzberg, la Esperanto-urbo. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

  29. julio - 8. augusto
  55-a SET Lančov (Somera Esperanto-Tendaro) en Cehio, 3-a etapo. Familia ripozado kaj seminario. Inf.: Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-67401 Třebíč, Cehio. rete: podhradska@colny.cz

  30. julio - 4. augusto
  Stago en Kvinpetalo, Bouresse, Francio. SAT-Postkongreso: Vivo kaj verkaro de Lanti kun Markov-familio. Inf: Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86510 Bouresse, Francio. Tel.: +33-(0)5 49 42 80 74. rete: informoj@kvinpetalo.org

  piątek, 25 maja 2007
  Spotkania esperanckie - czerwiec
  Wykaz imprez esperanckich - czerwiec: 
   
  1 - 3. junio
  6-a Semajnfino por esperanto & biciklado (SEBO) en Montréal dum bicikla festivalo, Kanado. Inf.: informo@esperanto.qc.ca

  1- 3. junio
  Esperantaj Tagoj de Krakovo, Pollando. Inf: kolpand@poczta.onet.pl

  1 - 3. junio
  7-a Politika renkonto ce la lago Balatono (en Alsóörs, Hungario) Inf.: rete: Eugen Macko

  1 - 3. junio
  41-a boatado en Ignalina distrikto en la Nacia parko de Aukstajtio (Litovio). Inf: Vilniusa Junulara Esperanto-klubo, Olga, tel. h. (8-5) +370 652-82374, Jolanta, tel. h. (8-5) +370-684-98027

  2. junio
  Malferma tago de Centra Oficejo de UEA. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751, rete: uea@uea.co.uea.org

  2 - 9. junio
  Sandecia semajno de korpa kaj mensa aktiveco en Rytro, (suda) Pollando. Inf: rete: korlando@o2.pl telefonoj +48-18-442 9827, +48-18-604 088 620

  3. junio
  100-jara jubilea festo de Bulgara E-Socio - en Karlovo. Inf: Bulgara E-Asocio, Petar Todorov, pk. 66, BG-1000 Sofio, Bulgario. Tel: (02) 822-33-47

  6 - 10. junio
  Blue floras la genciano por (kor)junuloj en Hall/Admont, Stirio, Germanio. Inf.: Inge.Simon@esperanto.de

  9. junio
  Infana Esperanto-Tago en Svitavy, Cehio. Ekskurso al la Afrikat trofeoj kun konkurso kune kun polaj infanoj. Inf: dvorakovalibuse@quick.cz

  8 - 11. junio
  Turisma kaj Lingva Seminario omage de 100-jarigo de unua Esperanto-klubo en Pirna. La arango okazos proksime al ceha limo en vilago Bahratal en bela mezmontara regiono. Inf.: Esperanto-Asocio "Saksa Svisio" r.a. NoKoSaksio@tiscali.de

  12 - 20. junio
  29-a Cebalta Esperantista Printempo en Mielno, 12 km de la urbo Koszalin. Inf.: Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, postkesto 30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. CEP-organizanto barslavo@wp.pl, tel.: +48-503-417-825

  14 - 17. junio
  6-a Turisma Renkontigo en Plasy proksime al Plzeň (TREP). Inf.: esperantoplzen@centrum.cz

  15 -17 junio
  La Skotlanda Kongreso en la historia Tolbooth de Lanark. Inf: David Kelso, 5 Craigenhill Road, Carluke, ML8 4QT, Skotlando.davidekelso@yahoo.co.uk

  15 - 17. junio
  Norvega Landa Esperanto-Kongreso en urbo Trondhejmo. inf: Norvega Esperanto-Ligo, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Rete: inform@esperanto.no

  16. junio
  Somera Esperanto-Balo en Česká Třebová, Cehio. Inf: zn.esperanto@seznam.cz

  17. junio
  Ceha-pola-slovaka Esperanto-renkontigo sur la pinto de la komuna trilanda landlimmonto Cantorio. Inf.: suchanek@sezname.cz

  22. junio - 1. julio
  PROKRASTITA AL 27. sept. - 6. okt. Velura sezono, Jalta, Ukrainio. Inf: tero@yalta.us; Jefim Zajdman, espero@yalta.crimea.ua tel.: +380-8-096-4838585

  24 - 30. junio
  Someraj kursoj en Lesjöfors. Inf: Esperanto-Garden, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel.: + 46-(0)59030909 , rete: egarden@esperanto.se

  29. junio - 1. julio
  34-a Studsesio (temo: lingvistiko, terminologio, metodologio) en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

  29. junio - 1. julio
  39-a Amika Renkonto de Esperantistaj Fervojistoj. Inf: Grupo en Győr de Fervojista Asocio, HU-9002 Győr, Pf. 143., Hungario. rete: iferdr@t-online.hu

  29. junio - 7. julio
  Internacia metodika semajno en Herzberg kun Katalin Kováts, Sylvain Lelarge kaj la gastigantino Zsófia Koródy. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

  30. junio - 6. julio
  EKOTUR 2007 Ekoturisma renkontigo por piedirantoj kaj biciklantoj. Radošov apud Karlovy Vary, unutaga vizito de Internacia Filmfestivalo tie. Inf.: KAVA-PECH, Anglická 7878, CZ-25229 Dobřichovice, Cehio. tel.: +420257712201, fakso: +420257712126 , rete: chrdle@kava-pech.cz

  30. junio - 14. julio
  Esperanto-Tendaro en Lancov apud Vranovská valbarajo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Unua etapo. Inf.: podhradska@volny.cz

  poniedziałek, 26 marca 2007
  Esperanto i wiosna

  Wiosenny kalendarz imprez esperanckich dla młodzieży (i nie tylko):

  Europa:
  1. 2 - 9.04. PSI (Printempa Semajno Internacia) Bonn (Niemcy),
  2. 5 - 10.04. IJF (Internacia Junulara Festivalo) Wenecja,
  3. 29.04. - 9.05. 19 Tradycyjny Festiwal Esperanto "Aroma Jalto" Jałta na Krymie (Ukraina),

  Polska:
  1. 28.04 - 6.05 "Hela 2007" na Helu / http://hela.pej.pl /,
  2. czerwiec - 78 Spotkanie Esperantystów z Polski, Czech i Słowacji na szczycie Czantorii.

  sobota, 10 lutego 2007
  Górski Wrzesień Esperancki

  Oferta wczasów esperanckich ze strony ŚZE:

  Tegoroczne wczasy (które zmieniły trochę nazwę) odbędą się w dniach 1-10 września 2007, jako wynik współpracy Krakowskiego Stowarzyszenia Esperantystów i Śląskiego Związku Esperanckiego.

  Odbędą się one w pięknej, Najdłuższej w Polsce wsi Zawoja, wiodącej do Babiej Góry.

  Na miejsce można łatwo dojechać z Krakowa autobusami lub busikami (ok. 2,5 godzinna jazda za 12 zł).

  Adres: 34-222 Zawoja Centrum 1518.

  Podczas pobytu oferujemy:

  1. Łatwe i trude wycieczki w góry
  2. Kursy esperanta dla początkujących i zaawansowanych, a także kurs konwersacyjny
  3. Wieczorne gry słowne, wspólne śpiewy (po kierunkiem profesjonalistki)
  4. Spotkania z ciekwymi ludźmi
  5. Tańce i piwo w lokalnych lokalach
  6. Ognisko z odpowiednimi atrakcjami

  Koszty i warunki uczestnictwa:

  1. Wpisowe:
   a) do końca kwietnia 2007 - 40 zł (10 euro)
   b) do końca lipca 2007 - 45 zł (11 euro)
   c) na miejscu - 50 PLN (12,50 euro)
   Wpisowe jest bezzwrotne ale można przepisać je na inną osobę.
   Wpisowe proszę wpłacać na konto: 15 8589 0006 0001 0029 4047 0001 z dopiskiem "MES-2007".
  2. Możliwe jest skrócnie lub wydłużenie pobytu po dokonaniu wcześniejszych ustaleń do końca lipca.
  3. Opłata za jedną dobę pobytu (3 posiłki + nocleg w 2, 3 lub 4-osobowym pokoju) wynosi 40 zł. Koszt pobytu, w przypadku pobytu krótszego niż 5 dni, kosztuje 45 zł dziennie. Za cały pobyt opłata będzie pobierana na miejscu zaraz po przybyciu.
  4. Dom wczasowy składa się z domu i domku rodziny Malik (w sumie 41 miejsc); w razie potrzeby można także nocować w pobliskim domu rodziców (dodatkowo 25 miejsc).
  5. Łazienki z prysznicami i ubikacje są dostępne z korytarzy.
  6. Jadalnia będzie służyć także jako pracownia, zajęcia będą prowadzone także w sali ze stołem do "ping-ponga" w domku; przy ładnej pogodzie można pracować także przy stołach w rozległym ogrodzie.
  7. Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę wysłać na adres: [Teresa Pomorska]
  8. O informacje można prosić albo pocztą: pomer(na)prawo.uni.wroc.pl lub telefonicznie: +48 606 995113.

  Wczasy esperanckie z ubiegłych lat (relacje + zdjęcia):

  http://republika.pl/vroclavo/PL/WCZASY/sea_wczasy_pl.html

  http://www.esperanto.pl/page.php?tid=311445

  czwartek, 08 lutego 2007
  Zwiedzamy świat z esperantem

  Międzynarodowy Klub "Esperantotur" z Bydgoszczy organizuje wycieczki połączone z udziałem w kongresach esperanckich.

  Kalendarz podróży esperanckich na 2007 r.:

  1. 23 Międzynarodowe Sympozjum Turystyki Esperanckiej

  Mongolia - Tybet - Chiny (2-31.07.2007)

  2. 17 Międzynarodowy Kongres Esperancki

  Chiny - Korea - Japonia (21.07. -12.08. 2007)

  3. 92 Światowy Kongres Esperanto

  Jokohama - Japonia (2-12.08.2007)

  4. Festiwal "Arta Lumo"

  Finlandia (27.07 -1.08.2007)

  5. 63 IJK  de TEJO Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy

  Chiny - Wietnam - Korea - Japonia (21.07-12.08.2007) lub Chiny - Wietnam - Kambodża - Tajlandia (21.07-21.08.2007)

  6. Kongres ELNA (Kongres Esperantystów Ameryki Północnej)

  Wycieczka dookoła świata: USA -Meksyk-Tahiti-Japonia (25.07-12.08.2007)

  7. 42 Brazylijski Kongres Esperanto oraz 27 Brazylijski Esperancki Kongres Młodzieżowy w Rio de Janeiro "100 lat Esperanto w Brazylii"

  Brazylia - Ameryka Południowa + udział w kongresie

  Podróż w terminie 1-15.07.2007

  8. 66 Hiszpański Kongres Esperanto w Palos (Andaluzja) nad Atlantykiem

  Polska- Czechy-Austria-Monako-Francja-Hiszpania-Gibraltar-Maroko-Portugalia-Hiszpania-Francja-Niemcy-Polska + udział w kongresie

  Plan podróży w terminie: 24.06 - 13.07.2007

  9. Letnie Kursy Esperanto w San Diego - Kalifornia (9-27.07.2007)

  Międzynarodowe kursy ELNA na Uniwersytecie w San Diego + możliwość uczestnictwa w Kongresie ELNA w Tijuanie (Meksyk)  

  10. 17 Europejskie Forum Esperanckie - "6 Stolic Europy"

  Podróż po krajach Unii Europejskiej 13-23 czerwca 2007

  Polska-Niemcy-Holandia-Francja-Angila-Belgia-Luksemburg-Niemcy -Polska

   lub wariant "5 Stolic Europy": Berlin-Amsterdam-Paryż-Bruksela-Luksemburg

  11.  19 Tradycyjny Festiwal Esperanto "Aroma Jalto -2007" Jałta- Krym (Ukraina)

  Program zwiedzania: Kijów-Jałta-Odesa-Lwów + udział w festiwalu

  Wariant B: przez Rumunię -Mołdawię i Republikę Naddnietrzańską

  Wariant C: wczasy międzynarodowe "Aroma Jalto 2007"

  29 kwietnia -9 maj 2007

  12. 43 Bałtyckie Dni Esperanckie "Białe Noce 2007"- Kraje Bałtyckie - Skandynawia

  Polska-Litwa-Łotwa-Estonia-Rosja-Finlandia-Norwegia-Szwecja-Dania-Polska

  Wariant A: 12.07-9.08.2007

  Wariant K: 4 Bałtyckie Forum Esperanckie w Kalingradzie 21.07-26.07.2007

  Warianty podróży, trasy, program zwiedzania, ceny oraz inne szczegółowe informacje: info@esperanto-turismo.org

   

  środa, 13 grudnia 2006
  ESPERANTAJ TAGOJ DE KRAKOVO
  W najbliższy weekend, w Domu Kultury PODGÓRZE (ul. Krasickiego) w Krakowie, odbędą się XXV ESPERANTAJ TAGOJ DE KRAKOVO, czyli Krakowskie Dni Esperanta. Zainteresowanych zapraszamy!
  środa, 08 listopada 2006
  "Grupe 10" w Gliwicach - program imprezy
   

  G R U P E - 10    Gliwice 11-12.XI.2006

  P r o g r a m - P r o g r a m o

  (cały czas tymczasowy - konstante provizora)

   

  10.11.2006 piątek (vendredo)

              19.00 - przyjmowanie gości, którzy przyjadę wcześniej, informacje organizacyjne

                          akceptado de gastoj, kiuj venos pli frue,  organizaj informoj

  Dormejo en internejo - str. Krakusa       Kunvenejo: Gliw. Centr.Org. Pozarząd. - str. Jagiellońska 21

   

  11.11.2006 sobota (sabato)

              9.30 -  Otwarcie GRUPE-10    Malfermo de GRUPE-10

              10.00 - Turystyka ekologiczna - Bożydar  Leonov (Bułgaria)

  Ekologia turismo - Bojidar Leonov (Bulgario)

              11.00 - "Esperanto i kastaniety" - Augusto Casquero (Hiszpania)

                          "Esperanto kaj kastanjetoj" - Augusto Casquero (Hispanio)

              12.00 - " Esperanto elektronicznie" - najnowsze DVD - Stanisław Mandrak

                          "Esperanto elektronike" - la plej nova DVD - Stanisław Mandrak

              12.30 - "Esperanto w poezji, limeryki" - Lidia Ligęza, Waldemar Lipowicz

                          "Esperanto en poezio, limerikoj" - Lidia Ligęza, Waldemar Lipowicz

              13.15 - 14.30  przerwa obiadowa            tagmanga pauzo

              14.30 - " IKUE i ekumeniczne kongresy esperantystów" - przew. IKUE M. Svacek

  "IKUE kaj ekumenaj esperantistaj kongresoj" -  prez. de IKUE Miloslav Svacek

              15.30 - "Godzina autorska" - red. Roman Dobrzyński

                          "Autora horo" - red. Roman Dobrzyński

              16.30 - "Ruch esperancki w Bułgarii" - Bożydar Leonov

                          "Esperanta movado en Bulgario" - Bojidar Leonov

              17.15 - "Prezentacja wydawnictwa HEJME" - Kazimierz LEJA

                          "Eldonejo HEJME prezentigas" - Kazimierz Leja

              17.45 -  18.30 przerwa kolacyjna            vespermanga pauzo

              19.00 - "Cu nepoj nin benos?"  monodramo - Jadwiga Gibczyńska 

                          "Czy wnuki nas pobłogosławią" monodram - Jadwiga Gibczyńska

   

  12.11.2006 dimanco (niedziela)

  10.00  - "Słowniki esperanckie w internecie " - Witold Czerwiński

                          "Esperantaj  vortaroj en la reto" - Witold Czerwiński

  11.00 - "Jeden przeciw wszystkim - przyszłość polskiej esperancji" - St. MANDRAK

     "Unu kontrau ciuj - estonteco de pola esperantujo" - Stanisław MANDRAK

              13.00 - Zakończenie  spotkania  - GRUPE-9

                          Fino de la arango - GRUPE-9

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.          

  Organizantoj rezervas por si rajtojn fari sangojn en la programo.

  Podczas spotkania czynna będzie księgarnia esperancka z wieloma ciekawymi  (nowymi i starymi) wydawnictwami.

  Dum la kunveno funkcios  librovendejo kun interesaj (novaj kaj malnovaj) libroj.

  Podczas spotkania będzie można obejrzeć wystawę fotografii z poprzednich GRUPE i innych imprez esperanckich ze zbiorów Andrzeja Sochackiego.

  Dum la renkontigo oni povos rigardi fotojn de pasintaj GRUPE kaj aliaj esperantaj arangoj el la kolekto de Andreo Sochacki.
  wtorek, 31 października 2006
  Międzynarodowy Sylwester

  W dniach 27.12.2006 - 2.01.2007 w Nowym Sączu odbędzie się AGO - SEMAJNO, międzynarodowa impreza esperancka dla młodzieży połączona z balem sylwestrowym. W tym roku swój udział zgłosili esperantyści m.in. z: Włoch, Belgii, Czech, Słowacji, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Węgier, Brazylii, Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Algierii, Danii i Holandii (obejrzyj listę zarejestrowanych osób: http://www.as.pej.pl/aligxintoj.php ).

  W trakcie poprzednich edycji młodzi esperantyści uczestniczyli w kursie języka esperanto (dla początkujących lub średnio zaawansowanych), prelekcjach na temat interlingwistyki, zwiedzali okolice, uczyli się tańczyć, wspólnie wykonywali dekoracje sylwestrowe. Zorganizowano także Dzień Polski. Jeżeli jesteście zainteresowani skorzystajcie z formularza i zgłoście swój udział już teraz: http://www.as.pej.pl/aligxilo.php. Wszelkie informacje o harmonogramie zajęć, kosztach, możliwościach dojazdu znajdziecie na http://www.as.pej.pl/.  Czekamy na Was!

   Kilka przydatnych linków:

  Program zajęć podczas Ago Semajno w 2004 r. w Zakopanem: http://www.aso.pej.pl/aso-2004/programo/program.xls ;

  Relacje i zdjęcia z Ago Semajno 2004 i 2005: http://www.aso.pej.pl/aso-2004/ ;

  Organizatorzy: Polska Młodzież Esperancka (http://www.pej.pl/) i  klub Via Vento z Warszawy (http://www.republika.pl/viavento/).

   
  poniedziałek, 30 października 2006
  Gliwickie spotkania z językiem esperanto
  W dniach 11-12 listopada 2006 odbędzie się XI GRUPE - GLIVICE'A RENDEVUO de UZANTOJ kaj PRAKTIKANTOJ de ESPERANTO w Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach (ul. Jagiellońska 21 - niedaleko dworca PKP), z udziałem gości z różnych krajów (swój udział zapowiedzieli już esperantyści m.in. z Czech, Słowacji, Węgier i Hiszpanii).
  piątek, 01 września 2006
  Międzynarodowe wyprawy esperanckie - lato 2007 r.
  Wyprawy na Światowe Kongresy Esperanckie oraz dookoła świata organizuje Międzynarodowy Klub "Esperantotur" działający przy Międzynarodowym Centrum Kultury i Turystyki w Bydgoszczy. W ofercie znajduje się:

  23 Międzynarodowe Sympozjum Turystyki Esperanckiej Mongolia - Tybet - Chiny w terminie 2 - 31.07.2007 r.

  17 Międzynarodowy Kongres Esperancki Chiny - Korea - Japonia 21.07-12.08.2007 r.

  63 Międzynarodowy Kongres Młodzieżowy TEJO (Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej) Chiny - Wietnam - Kambodża - Tajlandia lub Hongkong - Japonia 21.07. - 15.08.2007 r.

  92 Światowy Kongres Esperanto Jokohama - Japonia 2 - 12.08.2007 r.

  Trzy wyprawy dookoła świata 14.07-26.08.2007 r.

  Informacje: www.esperanto-turismo.com

  Kontakt: info@esperanto.org
  piątek, 30 czerwca 2006
  Imprezy esperanckie - Lato 2006
   Wykaz imprez esperanckich - Lato 2006:

  1. 13-21 czerwca 28. Nadbałtycka Wiosna Esperancka w Mielnie, www.esperanto.koszalin.pl;

  2. 1-14 lipca Esperanckie Dni w Piwnicznej, kontakt: z.warmuz@chello.pl;

  3. 8-15 lipca 59. Kongres IKUE (Międzynarodowa Katolicka Unia Esperancka) Velehrad-Czechy http://www.ikue.org/kong2006/kong2006.htm, kontakt: gazeto@internacia-gazeto.com;

  4. 29 lipca-5 sierpnia 91. Światowy Kongres Esperanto,Florencja-Włochy, www.ukflorenco2006.it/, kontakt: fei@esperanto.it;

  5. 16-26 sierpnia 40.Międzynarodowe Wczasy Esperanckie w Kudowie Zdrój, www.vroclavo.republika.pl,kontakt: vroclavo@poczta.onet.pl;

  6. 1-3 września Krajowy Kongres Kolejarzy Esperantystów, Siedlce, kontakt: verdalumo@wp.pl

  Zakładki:
  Adres e-mail:
  Biblioteka Klubu Esperanto:
  Blogi:
  Esperanto na świecie:
  Esperanto w eterze:
  Esperanto w Europie:
  Esperanto w Polsce:
  Eurogento:
  Foto - Galeria:
  Galeria Video:
  Instytucje i organizacje esperanckie:
  Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
  Kluby Esperanto:
  Kongresy:
  Kultura esperancka:
  Media o esperanto:
  Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
  Napisali o nas:
  Nauka języka:
  Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
  Strony WWW w języku esperanto:
  Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: