Serwis informacyjny Klubu Esperanto
piątek, 25 maja 2007
Spotkania esperanckie - czerwiec
Wykaz imprez esperanckich - czerwiec: 
 
1 - 3. junio
6-a Semajnfino por esperanto & biciklado (SEBO) en Montréal dum bicikla festivalo, Kanado. Inf.: informo@esperanto.qc.ca

1- 3. junio
Esperantaj Tagoj de Krakovo, Pollando. Inf: kolpand@poczta.onet.pl

1 - 3. junio
7-a Politika renkonto ce la lago Balatono (en Alsóörs, Hungario) Inf.: rete: Eugen Macko

1 - 3. junio
41-a boatado en Ignalina distrikto en la Nacia parko de Aukstajtio (Litovio). Inf: Vilniusa Junulara Esperanto-klubo, Olga, tel. h. (8-5) +370 652-82374, Jolanta, tel. h. (8-5) +370-684-98027

2. junio
Malferma tago de Centra Oficejo de UEA. Inf: Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Tel.: +31-10-4361044, fakso: +31-10-4361751, rete: uea@uea.co.uea.org

2 - 9. junio
Sandecia semajno de korpa kaj mensa aktiveco en Rytro, (suda) Pollando. Inf: rete: korlando@o2.pl telefonoj +48-18-442 9827, +48-18-604 088 620

3. junio
100-jara jubilea festo de Bulgara E-Socio - en Karlovo. Inf: Bulgara E-Asocio, Petar Todorov, pk. 66, BG-1000 Sofio, Bulgario. Tel: (02) 822-33-47

6 - 10. junio
Blue floras la genciano por (kor)junuloj en Hall/Admont, Stirio, Germanio. Inf.: Inge.Simon@esperanto.de

9. junio
Infana Esperanto-Tago en Svitavy, Cehio. Ekskurso al la Afrikat trofeoj kun konkurso kune kun polaj infanoj. Inf: dvorakovalibuse@quick.cz

8 - 11. junio
Turisma kaj Lingva Seminario omage de 100-jarigo de unua Esperanto-klubo en Pirna. La arango okazos proksime al ceha limo en vilago Bahratal en bela mezmontara regiono. Inf.: Esperanto-Asocio "Saksa Svisio" r.a. NoKoSaksio@tiscali.de

12 - 20. junio
29-a Cebalta Esperantista Printempo en Mielno, 12 km de la urbo Koszalin. Inf.: Pola Esperanto-Asocio, Filio en Koszalin, postkesto 30, PL-75-016 Koszalin-1, Pollando. CEP-organizanto barslavo@wp.pl, tel.: +48-503-417-825

14 - 17. junio
6-a Turisma Renkontigo en Plasy proksime al Plzeň (TREP). Inf.: esperantoplzen@centrum.cz

15 -17 junio
La Skotlanda Kongreso en la historia Tolbooth de Lanark. Inf: David Kelso, 5 Craigenhill Road, Carluke, ML8 4QT, Skotlando.davidekelso@yahoo.co.uk

15 - 17. junio
Norvega Landa Esperanto-Kongreso en urbo Trondhejmo. inf: Norvega Esperanto-Ligo, Olaf Schous vei 18, NO-0572 Oslo, Rete: inform@esperanto.no

16. junio
Somera Esperanto-Balo en Česká Třebová, Cehio. Inf: zn.esperanto@seznam.cz

17. junio
Ceha-pola-slovaka Esperanto-renkontigo sur la pinto de la komuna trilanda landlimmonto Cantorio. Inf.: suchanek@sezname.cz

22. junio - 1. julio
PROKRASTITA AL 27. sept. - 6. okt. Velura sezono, Jalta, Ukrainio. Inf: tero@yalta.us; Jefim Zajdman, espero@yalta.crimea.ua tel.: +380-8-096-4838585

24 - 30. junio
Someraj kursoj en Lesjöfors. Inf: Esperanto-Garden, Stiftelsevägen 1, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. Tel.: + 46-(0)59030909 , rete: egarden@esperanto.se

29. junio - 1. julio
34-a Studsesio (temo: lingvistiko, terminologio, metodologio) en Herzberg. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

29. junio - 1. julio
39-a Amika Renkonto de Esperantistaj Fervojistoj. Inf: Grupo en Győr de Fervojista Asocio, HU-9002 Győr, Pf. 143., Hungario. rete: iferdr@t-online.hu

29. junio - 7. julio
Internacia metodika semajno en Herzberg kun Katalin Kováts, Sylvain Lelarge kaj la gastigantino Zsófia Koródy. Inf.: ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412 Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. Tel: +49/(0)5521-5983, rete: esperanto-zentrum@web.de

30. junio - 6. julio
EKOTUR 2007 Ekoturisma renkontigo por piedirantoj kaj biciklantoj. Radošov apud Karlovy Vary, unutaga vizito de Internacia Filmfestivalo tie. Inf.: KAVA-PECH, Anglická 7878, CZ-25229 Dobřichovice, Cehio. tel.: +420257712201, fakso: +420257712126 , rete: chrdle@kava-pech.cz

30. junio - 14. julio
Esperanto-Tendaro en Lancov apud Vranovská valbarajo, kursoj de Esperanto kaj aliaj fremdaj lingvoj. Unua etapo. Inf.: podhradska@volny.cz

Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: