Serwis informacyjny Klubu Esperanto
piątek, 29 grudnia 2006
MONTANO - Góralu, czy Ci nie żal?
Prezentujemy słowa esperanckie do piosenki "GÓRALU CZY CI NIE ŻAL": 1. Montano, ĉu vi malĝoje, forlasas landon ŝatatan, pentrindan hejmon ĉi foje ecx familion amatan. Malĝojas via nun kor’, montan’ ne iru do for’. 2. Montan’ rigardas kapjese montaron, ploras konfese: „Sinjor’, mi devas foriri, Fremdloke panon akiri.” Adiaŭ diras nun vi, revenu baldaŭ al ni.

MONTANO (GÓRALU CZY CI NIE ŻAL)

1.     Montano, cxu vi malgxoje,

forlasas landon sxatatan,

pentrindan hejmon cxi foje

exc familion amatan.

 

Malgxojas via nun kor',

montan' ne iru do for'.

   

2.     Montan' rigardas kapjese

montaron, ploras konfese:

"Sinjor', mi devas foriri,

Fremdloke panon akiri."

 

Adiaux diras nun vi,

revenu baldaux al ni.

14:11, klubesperanto , Piosenki
Link Dodaj komentarz »
Nie chcą esperanta

Radio nie chce audycji po esperancku

Agnieszka Kublik
2006-12-15, ostatnia aktualizacja 2006-12-15 00:39

Wiceprezes Polskiego Radia Jerzy Targalski: - Jeśli Polska ma dlatego nadawać audycje po esperancku, bo jest dumna z Zamenhofa, to Izrael też powinien nadawać po esperancku.

Radio publiczne przez 47 lat nadawało audycje w języku esperanto. Dziś ostatni program.

O likwidacji zdecydował Targalski. I to on ustalił, że stanie się to 15 grudnia. A właśnie 15 grudnia esperantyści na całym świecie obchodzą rocznicę urodzin twórcy esperanta - Polaka Ludwika Zamenhofa.

Jak się dowiedzieliśmy od pracowników radia, Targalski pytany tydzień temu, dlaczego likwiduje redakcję, odparł: - A dlaczego Polska ma nadawać do esperancku, jeżeli Izrael nie nadaje po esperancku? Gdy zdziwieni dziennikarze powiedzieli, że Zamenhof to Polak, usłyszeli, że był to obywatel polski narodowości żydowskiej.

Zadzwoniliśmy wczoraj do Targalskiego.

"Gazeta": Czy istotnie odwoływał się Pan do żydowskiego pochodzenia twórcy języka esperanto?

Jerzy Targalski: Nie. Wyjaśniałem, że jeśli Polska ma dlatego nadawać audycje po esperancku, bo jest dumna z Zamenhofa, to Izrael też powinien nadawać po esperancku, bo chyba też jest dumny ze swego rodaka.

Jakie ma znaczenie, że Zamenhof był żydowskiego pochodzenia?

- A nie był? Argumentowałem, że skoro u nas wyrazem szacunku dla Zamenhofa ma być nadawanie po esperancku, to dlaczego nie jest szanowany w ten sam sposób w Izraelu?

Czy gdyby Izrael nadawał program w esperanto, uznałby Pan, że nasze radio też powinno?

- Gdyby tak było, tobym tego argumentu nie użył. Likwiduję tę redakcję, bo za publiczne pieniądze nie można finansować ruchu hobbystycznego. To pieniądze wyrzucone w błoto. Są inne słuszne zadania, które chcemy finansować, np. wydłużyć nadawanie w języku ukraińskim.

Zlikwidowana redakcja esperanto to trzy osoby: szefowa Barbara Pietrzak i dwóch dziennikarzy zatrudnionych na pół etatu. Pietrzak szacuje, że kosztowała 4 tys. zł miesięcznie. Przygotowywali codziennie półgodzinny program, cztery razy powtarzany. Programu można było słuchać na falach krótkich przez satelitę i internet.

Informacja o likwidacji redakcji rozeszła się na całym świecie. Esperantyści zaczęli pisać listy: do władz radia, do MSZ, do polskich ambasad, do Kancelarii Prezydenta. Listy przychodzą m.in. z Francji, Kanady, Finlandii, Estonii, Chin, Japonii, Australii, Brazylii.

Emilio Cid z Brazylii napisał do prezesa PR Krzysztofa Czabańskiego: "Nie potrafię sobie wyobrazić Polski bez esperanta, jak nie wyobraziłbym sobie Brazyli bez piłki nożnej".

Czabański list przekazał Targalskiemu. Ten odpisał: "Dziękujemy za poparcie dla decyzji o likwidacji audycji w języku esperanto".

Emilio Cid odpisał: "Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ten pan Targalski chce prowokować esperantystę. Odpowiedział mi sarkastycznie, jakbym prosił o likwidację tych audycji!".

Fin Jorma Ahomaki: "Słucham tych audycji od 1959 r. i trudno mi w to uwierzyć, że będą zlikwidowane. Łza mi się zakręciła w oku. Przecież dzięki tym audycjom Polska ma tylu wiernych przyjaciół na świecie".

Nawet na stronie internetowej chińskich esperantystów można przeczytać: "Wierzę, że trzeba poszukać sojuszników w społeczeństwie polskim i w rządzie".

Redakcja esperanto funkcjonowała w ramach Radia Polonia. To radio w całości finansuje MSZ - rocznie blisko 9,5 mln zł. Rzecznik MSZ Paweł Sadoś: - Jesteśmy za utrzymaniem transmisji tej audycji.

Targalski poszedł więc na kompromis: audycja esperancka ma być nadawana przez internet. Powołuje się na badania, z których wynika, że 92 proc. tych, którzy słuchają esperanckich audycji, słuchają właśnie w sieci. Nie umie powiedzieć, kiedy ruszy internetowa wersja audycji.*Józef Darski (pseud. Targalskiego), "Gazeta Polska" (w recenzji "Pamięci po komunizmie" Śpiewaka): "Jeśli Paweł Śpiewak chce być jednym z nas, być Wildsteinem czy Dornem - witamy, ale jeśli stoi za tym poszukiwanie nowej armii przez osamotnionych generałów (...), to dziękujemy. Mamy własnych generałów i importowanych nie potrzebujemy".
/Tekst pochodzi z Gazety Wyborczej/
13:21, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 28 grudnia 2006
Esperanto w Unii Europejskiej

Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej

Polska geograficznie przynależy do Europy, ale czy możemy powiedzieć o sobie, że  jesteśmy Europejczykami? Można przecież mieszkać w Polsce i nie czuć się Polakiem, podobnie można mieszkać w Europie i nie być Europejczykiem. Proces kształtowania się tożsamości narodowej i europejskiej jest długotrwały. Dla nas rozpoczął się on jednocześnie w X wieku. Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest tożsamość narodowa, a dopiero potem co to jest tożsamość europejska.

     Tożsamość, to nasza identyczność, nasza odrębność, język za pomocą którego się porozumiewamy z osobami przynależącymi do polskiej grupy narodowej oraz polski dorobek kulturowy. To poczucie, ze mimo zmienności czasu i wydarzeń, pozostajemy sobą. Tożsamość europejska nie może się wiązać z wyrzeczeniem się naszej tożsamości narodowej. W dalszym ciągu winniśmy pozostać Polakami i być z tego dumni. Winniśmy szanować nasze symbole narodowe (flaga, herb, hymn), a przede wszystkim dbać o piękno i czystość polskiego języka.

     Nie staniemy się Europejczykami, jeżeli przebierzemy się w stroje tyrolskie czy innego regionu Europy. Tak samo nie staniemy się automatycznie Europejczykami, jeżeli uda się nam doskonale opanować język angielski, niemiecki czy francuski. Abyśmy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy Europejczykami, musimy posiąść umiejętność swobodnego kontaktowanie się z wszystkimi osobami należącymi do tej grupy. Tak samo kiedy nad naszym sklepem wywiesimy szyld w języku angielskim lub naszej firmie nadamy angielską nazwę, nie będzie to tożsamość z Europą. Europejska tożsamość to szacunek dla wszystkich narodów europejskich oraz dla wszystkich języków. A jak wygląda obecnie równouprawnienie języków w Radzie Europy, możemy zobaczyć wchodząc na jej portal internetowy. W kilku językach (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski) po kilkaset stron, a w pozostałych 26 językach po kilka stron.

     Zachowamy swoją własną narodową tożsamość Polaków i jednocześnie nabędziemy tożsamość europejską tylko wtedy, gdy ze wszystkimi narodami zamieszkującymi Europę będziemy mogli się porozumiewać w języku, który nie będzie związany z tożsamością jednego z narodów europejskich, ale będzie językiem neutralnym. Tym językiem jest esperanto. Żaden pojedynczy naród nie będzie mógł powiedzieć, że jest to język określający jego tożsamość, ale wszystkie narody Europy będą mogły powiedzieć, to jest nasz wspólny język określający naszą europejską tożsamość.  Ludwikowi Zamenhofowi udało się dokonać cudownej syntezy języków europejskich. Został odrzucony niepotrzebny balast końcówek i form gramatycznych. System głoskowy stanowi 5 samogłosek sylabicznych, 1 niesylabiczna i 22 spółgłoski, które występują w prawie wszystkich językach i są łatwe do wymówienia dla każdego Europejczyka. Można się tylko spierać czy słownictwo esperanta jest wystarczająco bogate. Wiele osób uważa, że dzięki genialnemu systemowi przyrostków i przedrostków oraz łączeniu rdzeni wyrazowych, esperanto jest najbogatszym językiem świata. A pewne braki w niektórych dziedzinach język powszechnie używany szybko nadrobi. Potrzebna jest tylko odważna decyzja polityczna o uznaniu esperanta jako jednego z języków Europy, a życie pokaże, czy wygra angielski czy neutralne esperanto.

    O tym, że takie administracyjne wprowadzenie języka jest możliwie, świadczy przykład państwa Izrael. Obywatele tego państwa przez wieki mieszkali w kilkudziesięciu krajach świata i mówili różnymi językami. Na wspólny język wybrano hebrajski, który nie był używany 2500 lat, Nie było w nim większości terminów, nie tylko naukowych, ale także z codziennego życia. W ciągu trzech pokoleń język hebrajski stał się żywym językiem scalonego na powrót narodu.

   Dobra znajomość kilku języków daje możliwość jednoczesnego uczestnictwa w kilku kulturach, dlatego winniśmy w miarę naszych możliwości poznawać inne europejskie języki etniczne. Jednak ludzie przychodząc na świat nie są równo obdarzeni talentami do nauki języków. Jeżeli zaczniemy naukę języków od tak trudnego jak angielski, to nie widząc szybkich efektów, możemy się całkowicie zniechęcić do nauki języków. Tymczasem osoby, które swą edukację lingwistyczną rozpoczęły od esperanta, spostrzegają po kilku miesiącach nauki, że biegłe opanowanie drugiego języka jest możliwe, że można nie tylko czytać i mówić, ale również myśleć i śnić w drugim języku. Wtedy wybierają sobie, jako trzeci, język tego kraju, który ich szczególnie interesuje. Jednak angielski dla wielu osób jest zbyt trudny do opanowania. Wystarczy podać przykład jednego z najgenialniejszych umysłów wszechczasów Alberta Einsteina. W wieku 54 lat  musiał emigrować z Niemiec do USA, gdzie do końca swego życia nie zdołał się nauczyć mówić poprawnie po angielsku. Jego współpracownik Leopold Infeld napisał, że Einstein znał tylko 300 słów po angielsku, mimo iż 22 lata pracował naukowo w USA. My naszego języka polskiego uczymy się w domu od rodziców, w przedszkolu, 12 lat w 3-stopniowej szkole. Mimo tylu lat nauki w dorosłym już życiu robimy wiele błędów językowych i prof. Miodek musi nas ciągle poprawiać. Obywatele krajów zachodnioeuropejskich języka polskiego, czeskiego czy litewskiego uczyć się nie będą. Będą w szkole latami szlifowali swoje języki narodowe i zawsze będą nad nami górą, chyba, że my, aby im dorównać, zaniedbamy nasze języki narodowe, ale wtedy utracimy naszą polską, czeską czy litewską tożsamość.

   Panuje w Polsce powszechna opinia, że świat wybrał już angielski jako język światowy. Nie jest to prawdą. Połowa Anglików i Amerykanów nie potrafi poprawnie pisać po angielsku. Narody Europy nigdy się nie zgodzą, aby ich języki potraktowano jako mniej ważne od angielskiego. Dla przykładu przytoczę wyniki głosowania czytelników austriackiej gazety Der Standard w tej sprawie. Redakcja tej gazety zadała czytelnikom następujące pytanie:

Europa spricht in vielen Zungen - die meistgesprochene Sprache ist Englisch, gefolgt von Deutsch und Französisch. Soll eine davon "die" europäische Amtssprache werden? Welche Sprache sollte ein Europäer/eine Europäerin unbedingt beherrschen?

Europa mówi wieloma językami - najbardziej używanym językiem jest angielski, po nim niemiecki i francuski. Czy jeden z tych języków powinien zostać europejskim językiem urzędowym? Który język powinien koniecznie znać Europejczyk?

Redakcja Der Standard dała możliwość wyboru jednej z następujących opcji:

Esperanto: 6254  (64 % głosów)

Niemiecki: 1196

Angielski: 1075

Francuski: 765

Hiszpański: 97

Inne języki: 105

Znajomość własnego języka ojczystego wystarcza - języki obce są przeceniane: 275

Razem głosujących: 9767

 

Głosowanie jeszcze trwa i można aktualny wynik obejrzeć na stronie http://derstandard.at/?url=/?id=2375931 Wpierw trzeba jednak zaznaczyć swój wybór i kliknąć "Abstimmen" = głosować. Każdy może zagłosować tylko raz. Kto zna niemiecki może uczestniczyć w dyskusji na forum, które znajduje się na tej samej stronie poniżej wyników głosowania.

    Czy małe i średnie narody Europy muszą zawsze we wszystkim być posłuszne narodom, które  w przeszłości starały się narzucić swą hegemonię innym słabszym narodom? Czy już teraz nie powinny w kontaktach między sobą wprowadzać stopniowo języka esperanto? Niech odpowiedzią będą słowa Ady Sari: Niejedna już "utopia" stała się dziś faktem dokonanym. Tak też i wielojęzyczność, rozbijająca świat, winna być jak najrychlej obalona przez esperanto i na korzyść prawdziwego zbliżenia i zbratania wszystkich ludzi oraz prawdziwego postępu.

     Język stworzony przez Polaka Ludwika Zamenhofa jest markowym produktem Polski, z którego Polacy nie tylko powinni być dumni, ale również aktywnie promować go jako świetny środek komunikacji w jednoczącej się Europie. /źródło: tekst pochodzi z witryny Europonto, E. Wojtakowski "Rola esperanta w kształtowaniu tożsamości europejskiej"/

                                                                                                           

Raport prof. Grina dotyczący języka angielskiego w UE:

http://www.lingvo.org/grin/GRIN_pl.pdf

środa, 27 grudnia 2006
Witryny proeuropejskie w języku esperanto

Otrzymaliśmy od Towrzystwa Genealogicznego "Worsten" adresy witryn proeuropejskich w języku esperanto ( Poreuxropaj retejoj) :
Witryna poświęcona kontaktom z Europą Środkowowschodnią - Europomost (Euxroponto): europonto.org  

Miasta partnerskie w Europie (Partnerurboj en Euxropo): partnerurboj.worsten.org
Młodzież europejska (Euxropa junularo): jek.worsten.org
Jeżeli szukasz dalekich krewnych z Europy (Foraj kuzoj el Euxropo) zajrzyj: worsten.org 

Chcesz poznać swój europejski ród? (Euxrogento) eurogento.org
Witryny familijne (Familiaj retejoj): retejoj.eurogento.org 


Serdecznie dziękujemy!

12:03, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
piątek, 22 grudnia 2006
Esperanto a Watykan
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Przy okazji tego wydarzenia warto przypomnieć, iż językiem esperanto posługiwał się Jan Paweł II. Był przez niego traktowany na równi z innymi naturalnymi językami świata, o czym wierni mieli okazję wielokrotnie przekonać się podczas składania życzeń świątecznych. Nigdy nie zdarzyło się, aby papież zapominał przekazać je po esperancku. Znamienne niech będzie, że Benedykt XVI przejmując schedę po papieżu Polaku kontynuuje ten zwyczaj. W zeszłym roku życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazane tylko w 6 językach spotkały się z niezadowoleniem wiernych i negatywnym odbiorem w mediach. Dlatego na Wielkanoc papież Benedykt XVI przekazał pozdrowienia w 62 językach świata, w tym po esperanacku. Gdy wypowiadał życzenia wywołał tym samym niemały entuzjazm i zadowolenie u zgromadzonych. Na placu św. Piotra w Watykanie można było bowiem zobaczyć wielki napis "ESPERANTO" utworzony z pojedynczych liter, trzymanych przez Esperantystów stojących w kilkumetrowych odległościach od siebie. Jak będzie w tym roku, wkrótce się przekonamy. Warto dodać, że podczas wizyty Benedykta XVI w Polsce, jednym z oficjalnych języków pielgrzymki było Esperanto.
16:25, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 21 grudnia 2006
WESOŁYCH ŚWIĄT

AGRABLAN KAJ GXOJAN

KRISTNASKON

KAJ FELICXAN

NOVAN JARON 2007

Deziras

Klub Esperanto

 

Słowniczek:

Kristnasko - Boże Narodzenie

agrabla - miły, przyjemny

gxoja - radosny, wesoły

felicxa - szczęśliwy

nova - nowy

jaro - rok

deziri - życzyć

13:11, klubesperanto , Słówko dnia
Link Komentarze (3) »
środa, 20 grudnia 2006
Słówko dnia - libro

KSIĄŻKA

po esperancku - libro

MINI - GRAMATYKA

Rzeczownik ma końcówkę - o.

16:39, klubesperanto , Słówko dnia
Link Dodaj komentarz »
Radio bez esperanta

Gazeta Wyborcza z dnia 15.12.2006 r.:
  "Radio nie chce audycji po esperancku" Agnieszka Kublik 


 Wiceprezes Polskiego Radia Jerzy Targalski: - Jeśli Polska ma dlatego
nadawać audycje po esperancku, bo jest dumna z Zamenhofa, to Izrael też
powinien nadawać po esperancku.  Radio publiczne przez 47 lat nadawało
audycje w języku esperanto. Dziś ostatni program.

O likwidacji zdecydował Targalski. I to on ustalił, że stanie się to 15
grudnia. A właśnie 15 grudnia esperantyści na całym świecie obchodzą
rocznicę urodzin twórcy esperanta - Polaka Ludwika Zamenhofa.

Jak się dowiedzieliśmy od pracowników radia, Targalski pytany tydzień
temu,
dlaczego likwiduje redakcję, odparł: - A dlaczego Polska ma nadawać do
esperancku, jeżeli Izrael nie nadaje po esperancku? Gdy zdziwieni
dziennikarze powiedzieli, że Zamenhof to Polak, usłyszeli, że był to
obywatel polski narodowości żydowskiej.

Zadzwoniliśmy wczoraj do Targalskiego.

*"Gazeta": Czy istotnie odwoływał się Pan do żydowskiego pochodzenia
twórcy
języka esperanto?*

Jerzy Targalski: Nie. Wyjaśniałem, że jeśli Polska ma dlatego nadawać
audycje po esperancku, bo jest dumna z Zamenhofa, to Izrael też powinien
nadawać po esperancku, bo chyba też jest dumny ze swego rodaka.

*Jakie ma znaczenie, że Zamenhof był żydowskiego pochodzenia?*

- A nie był? Argumentowałem, że skoro u nas wyrazem szacunku dla Zamenhofa
ma być nadawanie po esperancku, to dlaczego nie jest szanowany w ten sam
sposób w Izraelu?

*Czy gdyby Izrael nadawał program w esperanto, uznałby Pan, że nasze radio
też powinno?*

- Gdyby tak było, tobym tego argumentu nie użył. Likwiduję tę redakcję, bo
za publiczne pieniądze nie można finansować ruchu hobbystycznego. To
pieniądze wyrzucone w błoto. Są inne słuszne zadania, które chcemy
finansować, np. wydłużyć nadawanie w języku ukraińskim.

Zlikwidowana redakcja esperanto to trzy osoby: szefowa Barbara Pietrzak i
dwóch dziennikarzy zatrudnionych na pół etatu. Pietrzak szacuje, że
kosztowała 4 tys. zł miesięcznie. Przygotowywali codziennie półgodzinny
program, cztery razy powtarzany. Programu można było słuchać na falach
krótkich przez satelitę i internet.

Informacja o likwidacji redakcji rozeszła się na całym świecie.
Esperantyści
zaczęli pisać listy: do władz radia, do MSZ, do polskich ambasad, do
Kancelarii Prezydenta. Listy przychodzą m.in. z Francji, Kanady,
Finlandii,
Estonii, Chin, Japonii, Australii, Brazylii.

Emilio Cid z Brazylii napisał do prezesa PR Krzysztofa Czabańskiego: "Nie
potrafię sobie wyobrazić Polski bez esperanta, jak nie wyobraziłbym sobie
Brazyli bez piłki nożnej".

Czabański list przekazał Targalskiemu. Ten odpisał: "Dziękujemy za
poparcie
dla decyzji o likwidacji audycji w języku esperanto".

Emilio Cid odpisał: "Nie potrafię zrozumieć, dlaczego ten pan Targalski
chce
prowokować esperantystę. Odpowiedział mi sarkastycznie, jakbym prosił o
likwidację tych audycji!".

Fin Jorma Ahomaki: "Słucham tych audycji od 1959 r. i trudno mi w to
uwierzyć, że będą zlikwidowane. Łza mi się zakręciła w oku. Przecież
dzięki
tym audycjom Polska ma tylu wiernych przyjaciół na świecie".

Nawet na stronie internetowej chińskich esperantystów można przeczytać:
"Wierzę, że trzeba poszukać sojuszników w społeczeństwie polskim i w
rządzie".

Redakcja esperanto funkcjonowała w ramach Radia Polonia. To radio w
całości
finansuje MSZ - rocznie blisko 9,5 mln zł. Rzecznik MSZ Paweł Sadoś: -
Jesteśmy za utrzymaniem transmisji tej audycji.

Targalski poszedł więc na kompromis: audycja esperancka ma być nadawana
przez internet. Powołuje się na badania, z których wynika, że 92 proc.
tych,
którzy słuchają esperanckich audycji, słuchają właśnie w sieci. Nie umie
powiedzieć, kiedy ruszy internetowa wersja audycji.


*Józef Darski (pseud. Targalskiego), "Gazeta Polska" (w recenzji "Pamięci
po
komunizmie" Śpiewaka): "Jeśli Paweł Śpiewak chce być jednym z nas, być
Wildsteinem czy Dornem - witamy, ale jeśli stoi za tym poszukiwanie nowej
armii przez osamotnionych generałów (...), to dziękujemy. Mamy własnych
generałów i importowanych nie potrzebujemy".


  Pod adresem:
http://www.gazetawyborcza.pl/1,76842,3794629.html

znajduje się powyższy tekst.

13:05, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 grudnia 2006
Słówko dnia - hundo

PIES

po esperancku - hundo

MINI- GRAMATYKA:

Rzeczownik w liczbie pojedynczej ma końcówkę - o, w liczbie mnogiej - j.

hundo - pies

hundoj - psy

13:20, klubesperanto , Słówko dnia
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 18 grudnia 2006
Słówko dnia - kato

KOT

po esperancku - kato

Niebawem Wigilia, może kato przemówi ludzkim głosem...

12:48, klubesperanto , Słówko dnia
Link Komentarze (2) »
niedziela, 17 grudnia 2006
Kursy esperanto w Internecie

Oto kilka adresów stron internetowych z kursami ESPERANTO:

www.esperanto.pl/page.php?tid=204000 - 32 lekcje z ćwiczeniami,

http://kursesperanta.w.interia.pl/kurs/index.html - 20 lekcji,

www.lernu.net/lernu.php?lingvo=pl - na tej stronie znajduje się 12 kursów o różnym stopniu zaawansowania językowego,

http://www.cursodeesperanto.com.br/en/download.html - 11 lekcji multimedialnych m.in. z ćwiczeniami wymowy, rozumienia tekstu itp.; do zainstalowania na własnym komputerze.

sobota, 16 grudnia 2006
Słówko dnia - muziko

Z uwagi na weekend proponuję dzisiaj "muzykę" i "radio". Słowa posłużą także do wyjaśnienia pewnej zasady wymowy.

MUZYKA

po esperancku - muziko

RADIO

po esperancku - radio

Literka "i" w esperancie nie jest wymawiana jak polskie  "j" np. radio (radio) wymawia się [rad - i-o] - nie [radjo]!

cdn...

13:51, klubesperanto , Słówko dnia
Link Dodaj komentarz »
Nauka esperanto - gdzie?

Języka esperanto możesz nauczyć się:

a/ w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w ramach unijnego programu Socrates - Comenius,

b/ na kursach stacjonarnych organizowanych przez Oddziały PZE

c/ na kursach prowadzonych przez Internet

piątek, 15 grudnia 2006
Pasporta servo - serwis paszportowy

Esperantyści od ponad 30 lat korzystają z serwisu pomocy turystycznej Pasporta servo (serwis paszportowy). Umożliwia on młodym ludziom znającym esperanto korzystanie z bezpłatnych noclegów w domach rodzin esperanckich w wielu krajach świata. Co roku TEJO (Światowa Organizacja Młodzieży Esperanckiej) wydaje listę adresową, w której w 2005 roku znalazło się 1600 adresów z 85 krajów.  Więcej informacji znajdziecie w zakładce Jak zwiedzić świat dzięki esperanto, Pasporta servo - sieć adresów.

Słówko dnia - floro

 KWIAT

Proponuję na dziś "kwiat" - również zielony. Po esperancku:

 (la) floro - kwiat, roślina

18:54, klubesperanto , Słówko dnia
Link Komentarze (2) »
 
1 , 2
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: