Serwis informacyjny Klubu Esperanto
środa, 08 listopada 2006
"Grupe 10" w Gliwicach - program imprezy
 

G R U P E - 10    Gliwice 11-12.XI.2006

P r o g r a m - P r o g r a m o

(cały czas tymczasowy - konstante provizora)

 

10.11.2006 piątek (vendredo)

            19.00 - przyjmowanie gości, którzy przyjadę wcześniej, informacje organizacyjne

                        akceptado de gastoj, kiuj venos pli frue,  organizaj informoj

Dormejo en internejo - str. Krakusa       Kunvenejo: Gliw. Centr.Org. Pozarząd. - str. Jagiellońska 21

 

11.11.2006 sobota (sabato)

            9.30 -  Otwarcie GRUPE-10    Malfermo de GRUPE-10

            10.00 - Turystyka ekologiczna - Bożydar  Leonov (Bułgaria)

Ekologia turismo - Bojidar Leonov (Bulgario)

            11.00 - "Esperanto i kastaniety" - Augusto Casquero (Hiszpania)

                        "Esperanto kaj kastanjetoj" - Augusto Casquero (Hispanio)

            12.00 - " Esperanto elektronicznie" - najnowsze DVD - Stanisław Mandrak

                        "Esperanto elektronike" - la plej nova DVD - Stanisław Mandrak

            12.30 - "Esperanto w poezji, limeryki" - Lidia Ligęza, Waldemar Lipowicz

                        "Esperanto en poezio, limerikoj" - Lidia Ligęza, Waldemar Lipowicz

            13.15 - 14.30  przerwa obiadowa            tagmanga pauzo

            14.30 - " IKUE i ekumeniczne kongresy esperantystów" - przew. IKUE M. Svacek

"IKUE kaj ekumenaj esperantistaj kongresoj" -  prez. de IKUE Miloslav Svacek

            15.30 - "Godzina autorska" - red. Roman Dobrzyński

                        "Autora horo" - red. Roman Dobrzyński

            16.30 - "Ruch esperancki w Bułgarii" - Bożydar Leonov

                        "Esperanta movado en Bulgario" - Bojidar Leonov

            17.15 - "Prezentacja wydawnictwa HEJME" - Kazimierz LEJA

                        "Eldonejo HEJME prezentigas" - Kazimierz Leja

            17.45 -  18.30 przerwa kolacyjna            vespermanga pauzo

            19.00 - "Cu nepoj nin benos?"  monodramo - Jadwiga Gibczyńska 

                        "Czy wnuki nas pobłogosławią" monodram - Jadwiga Gibczyńska

 

12.11.2006 dimanco (niedziela)

10.00  - "Słowniki esperanckie w internecie " - Witold Czerwiński

                        "Esperantaj  vortaroj en la reto" - Witold Czerwiński

11.00 - "Jeden przeciw wszystkim - przyszłość polskiej esperancji" - St. MANDRAK

   "Unu kontrau ciuj - estonteco de pola esperantujo" - Stanisław MANDRAK

            13.00 - Zakończenie  spotkania  - GRUPE-9

                        Fino de la arango - GRUPE-9

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.          

Organizantoj rezervas por si rajtojn fari sangojn en la programo.

Podczas spotkania czynna będzie księgarnia esperancka z wieloma ciekawymi  (nowymi i starymi) wydawnictwami.

Dum la kunveno funkcios  librovendejo kun interesaj (novaj kaj malnovaj) libroj.

Podczas spotkania będzie można obejrzeć wystawę fotografii z poprzednich GRUPE i innych imprez esperanckich ze zbiorów Andrzeja Sochackiego.

Dum la renkontigo oni povos rigardi fotojn de pasintaj GRUPE kaj aliaj esperantaj arangoj el la kolekto de Andreo Sochacki.
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: