Serwis informacyjny Klubu Esperanto
czwartek, 15 stycznia 2009
Konferencja ILEI - Kraków 2009

Organizatorzy tegorocznej Konferencji ILEI zapraszają do Krakowa:

Drodzy esperantyści!
 
ILEI (Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów) jest pierwszą esperancką organizacją, która zorganizowała konferencje już na wszystkich kontynentach świata!
 
Po udanych konferencjach w Azji (2007) i Afryce (2008) niestrudzone ILEI kontynuuje swoją pracę i ponownie zaprasza Was na na swoją kolejną konferencję w 2009 r. - tym razem do Europy.
Kolejną zaplanowano w Ameryce w 2010 r.
 
W 2009 r. ILEI świętuje 60-lecie istnienia, które zbiega się z 60 - leciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 150 rocznicą urodzin Ludwika Zamenhofa.
 
Gdzie ILEI będzie świętować te ważne dla ruchu esperanckiego jubileusze?
 
W kraju narodzin L.Zamenhofa. W królewskim mieście Kraków, w Polsce. W krakowskiej siedzibie Polskiej Sekcji ILEI. W mieście, które już gościło Światowe Kongresy Esperantystów (UK), Międzynarodowy Kongres Młodzieży Esperanckiej (IJK), Światowy Kongres Lekarzy Esperantystów (UMEA) oraz corocznie obchodzi Esperanckie Dni Krakowa.
 
Kiedy odbędzie się  świąteczny zjazd? 
Od 17 do 25 lipca 2009 r. - tuż przed Światowym Kongresem Esperantystów  w Białymstoku.
 
Przybądźcie zatem na 42. Konferencję ILEI w roku Światowego Pokoju - 2009, aby złożyć hołd za dar językowy Zamenhofa, który podarował go ludzkości w oparciu o językowe i kulturowe prawa człowieka.
 
Przybądźcie, aby podyskutować na temat Pedagogika esperancka przed wyzwaniem międzykulturowej komunikacji.
Spędźcie przedkongresowy tydzień wśród nauczycieli esperantystów, którzy troszczą się o rozpowszechnianie naszego języka, nauczając go.
 
Odwiedźcie strony internetowe ILEI: www.ilei.info, a tam znajdziecie:
 
Zaproszenie
http://www.ilei.info/novajxoj/Varbilo_2009_2_IPR.pdf
 
Pierwszy informator
http://ilei.info/konferenco/2009/konferenco_2009.php
 
Internetowe zgłoszenie
http://ilei.info/konferenco/alighilo2009.php

Na tej samej stronie internetowej: http://ilei.info/agado/index.php?lingvo=eo znajdziecie więcej informacji na temat innych konferencji.
 
Pierwszy informator i sieciowe zgłoszenie pojawią się również w IPR (Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny) nr 4/09.
 
Jeśli macie pomysły, propozycje, pytania, komentarze i uwagi napiszcie do:  
Kierownika Komitetu Organizacyjnego Małgorzaty Komarnickiej: margareta.ilei.pollando@gmail.com,
Przewodniczącego ILEI-Radojica Petrovic: rade@ikso.net,
Skarbnika-Sjoerd Bosga:sjoerd@esperanto.se,
Członka Zarządu ILEI d/s konferencji: sjoerd@esperanto.se.
 
Organizatorzy Konferencji ILEI
13:57, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 stycznia 2009
Noworoczne orędzie przewodniczącego UEA - Światowego Związku Esperantystów
Na progu nadziei
 
Między 100 - leciem UEA w 2008 r., a 150 - letnim jubileuszem Zamenhofa w 2009 r. zdołała doczekać 60 - lecia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Jeśli właśnie teraz przy ONZ i UNESCO kolejno pojawiają się: Międzynarodowy Dzień Języka 2008, Międzynarodowy Rok Pokoju 2009,  czy Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009. To tak, jakby zaplanowane uroczystości wiedziały, że Zamenhof działał na rzecz sprawiedliwości językowej i na rzecz pokoju. Czy nie powinniśmy się cieszyć, że gwiazdy tajemnie nastroiły świat do naszych celów?
 
W kwietniu uczestniczyliśmy w sympozjum przy ONZ w Genewie - po dziesięciu latach.
W kwietniu nasi intelektualiści spoglądali w Amsterdamie na obecność esperanta na uniwersytetach świata - po czterdziestu latach.
W grudniu świętowaliśmy z UNESCO rocznicę urodzin Zamenhofa - po raz pierwszy.
W drodze do Światowego Kongresu, który odbędzie się po raz pierwszy w Białymstoku, odpoczywamy aby złapać oddech.
Znowu UEA angażuje się w międzynarodowy system.
Jakie nadzieje zachęcają obecnie do powrotu do takiej scenerii? Jakie myślenie sprowadza nas do naszej specyficznej teraźniejszości?
 
Zajęcie się prawami człowieka, które wyraziły się już u Zamenhofa, powojenne UEA świadome ważności prawa międzynarodowego zamieściło w swoim statucie w 1947 r. Rok wcześniej niż międzynarodowa wspólnota, która w 1948 r. formalnie adoptowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
W latach 60. przewodniczący UEA, którym był profesor prawa międzynarodowego Ivo Lapenna  podniósł tę wizję na nowy poziom ( 100 - lecie jego urodzin będziemy obchodzić w 2009). Lapenna przekonał się, że aby móc poruszyć świadomość kulturową społeczeństwa i przeciwstawić się systematycznemu łamaniu praw człowieka musimy kulturowo i naukowo wspierać się razem ze światem intelektualnym. Łamanie praw ochrzcił mianem "holokaustu językowego" a termin wkrótce stał się bardzo ważny. W oparciu o ustanowioną przez UNESCO wizję dialogu międzykulturowego UEA zainicjowało książkową serię Wschód - Zachód. Osobiście zauważywszy, że socjolingwistyka nie wystarczająco uwypukla planowanie językowe UEA lansuje profesjonalne czasopismo p.t. "Problemy językowe i plany językowe" (LPLP), pod redakcją lingwisty dr Wiktora Sadlera. Czasopismo dotyczy polityki językowej.  Stało się wielkim sukcesem naszego forum naukowego oraz Centrum Badań i Dokumentacji (CED) [Londyn-Rotterdam]. Postawiło planowanie językowe na naukowej mapie świata.
 
Jeśli lansuje się kulturowo-intelektualne przedsięwzięcie, trzeba być gotowym uczyć się go, a nie a priori dyktować wnioski. Nasz Związek, pod którego egidą zakwitła seria Wschód - Zachód szczyci się być suwerenną organizacją językową, której zasób tłumaczeniowy stał się najbardziej zrównoważony w stosunku do języków źródłowych. Tłumaczenia dają czytelnikom możliwość uczenia się. Dumni jesteśmy, że poprzez i dzięki wspomnianemu czasopiśmie, wiele nauczyliśmy się o językowych problemach.
 
Ważny stopień tego szkoleniowego procesu przedstawia Manifest Praski z  1996 r.(  www.uea.org/informado/pragm/pm_eo.html ). Odpowiedzi na pytanie "dokąd UEA" - należy szukać głównie w tym pomostowym dokumencie.
Zatem w jakim sensie nazywamy pomostowym ten Manifest, który sygnalizuje początek naszych przemyśleń nad ruchami na rzecz praw językowych?
 
Z jednej strony fakt, że UEA zawsze dawało priorytet zachowaniu językowej i kulturowej skarbnicy ludzkości, już wcześniej symbolizowała seria Wschód - Zachód, ale od 1996 r. ten priorytet należy do naszego porządku dziennego.
Z drugiej strony, nie chcemy przywiązywać do tradycyjnych języków tych ludzi, którzy chcą poszerzać językowy repertuar. Właśnie dla maksymalizacji ich swobody występujemy o dodatkową dwujęzyczność, która bazuje na pedagogice dodającej drugi język bez erozji tego pierwszego. Uznajemy, że ważne jest ukształtowanie systemów nauczania zdolnych do reagowania na potrzeby społeczne, a szczególnie na te społeczne warstwy, których zamówienia szkolnictwo skłonne jest pomijać. Dlatego nasze "Problemy językowe i plany językowe"  często zajmuje się polityką edukacyjną dla gorzej wykształconych.
 
Pomostowo pomiędzy serią Wschód - Zachód i czasopismem (LPLP) Manifest Praski występuje o wielojęzyczne wychowanie dla homaranizacji, która ukierunkuje nas do działania na rzecz pokoju na świecie. Aby zrozumieć w jaki sposób UEA ma wizję zamenhofowskiego związku pomiędzy Językowym Rokiem 2008 a Pokojowym Rokiem 2009 przeczytajcie o naszych nadziejach w tym Manifeście, na końcu którego  stwierdzamy, że: "...wyłączne używanie języków narodowych nieuchronnie stawia bariery swobodnemu wyrażaniu i stowarzyszaniu się. Jesteśmy ruchem na rzecz językowej emancypacji człowieka".
 
Probabl Dasgupta
 
 według [UEA]

-----
źródło: Ret-Info
       http://www.eventoj.hu
13:01, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 stycznia 2009
Mamy newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o działalności naszego klubu lub wiedzieć, co dzieje się w świecie esperancji? Nie zwlekaj!

Uruchomiliśmy opcję newslettera. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji prosimy o wpisywanie adresów mailowych. Opcja dostępna pod zakładkami (na dole strony, tuż pod licznikiem odwiedzin). Polecamy!

14:14, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 05 stycznia 2009
Kurs konwersacyjny trwa!

Od 7 stycznia 2009 r. zapraszamy na kontynuację kursu konwersacyjnego. Zajęcia prowadzone będą w każdy poniedziałek i środę od 16.00-18.00.

Osoby zainteresowane nauką esperanta od podstaw proszone są o kontakt na adres: klubesperanto@gazeta.pl lub bezpośrednio u lektora w/w terminach.

15:59, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: