Serwis informacyjny Klubu Esperanto
piątek, 10 kwietnia 2009

     WESOŁYCH

               ŚWIĄT

                                                                                         ŻYCZY

                                                                        KLUB ESPERANTO

14:03, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
94 Światowy Kongres Esperanto Białystok 2009 - Informacje

         94 Światowy Kongres Esperanto odbędzie się w dniach 25 lipca - 1 sierpnia br. w Białymstoku w obiektach Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A. Osoby zainteresowane mogą pisać na adres kongreso2009@gmail.com lub na adres Białostockiego Towarzystwa Esperantystów esperanto.bialystok@interia.pl . Więcej informacji na oficjalnej stronie Kongresu: 94uk.bialystok.pl.

       Konsulat RP w Monachium wspólnie z miejscowymi esperantystami, m.in. Akiko i Christophem Noss, którzy niedawno odwiedzili Białystok, zaplanował promocję Białegostoku w związku z 94 Światowym Kongresem Esperanto oraz 150 rocznicą urodzin dr. Ludwika Zamenhofa. Biuro Promocji Miasta dostarczy do Monachium materiały informacyjne i wskaże zespoły muzyczne, które będą godnie reprezentowały Białystok w stolicy Bawarii na eventach informacyjno - promocyjnych.

      95 Światowy Kongres Esperanto odbędzie się na Kubie. Przedstawiciele Kubańskiego Związku Esperantystów Raúl Juárez Sedeño i Pedro Pablo Lamas Díaz już zarejestrowali się na liście uczestników Kongresu   w Białymstoku aby w ostatnim dniu tradycyjnie przejąć flagę kongresową i zaprosić zgromadzonych do odwiedzenia ich kraju.

Potrzebni wolontariusze – w zamian pobyt w Chorwacji

W porozumieniu z Chorwackim Towarzystwem Esperantystów w dniach 19-30 września 2009 r. dla wolontariuszy obsługujących kongres białostoczanie organizują wypoczynek w "Esperanto-Domo" w Rijece. Jeśli zainteresuje cię oferta - napisz na adres esperanto.bialystok@interia.pl

Akredytacja dla dziennikarzy

Lokalny Komitet Organizacyjny prosi dziennikarzy zainteresowanych akredytacją na 94. Światowym Kongresie Esperanto o zgłoszenia nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem Kongresu oraz podanie nazwy jednostki (tv, radio, gazeta), którą reprezentują. Wcześniejsze zgłoszenie zapewni wpisanie na listę otrzymujących kolejne komunikaty o postępie przygotowań. Identyfikatory umożliwiające wstęp na wszystkie imprezy kongresowe można będzie odebrać w dniu rozpoczęcia kongresu, od godz. 8.00, w Informacji na terenie miasteczka kongresowego (Wydz. Elektryczny Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45).

Info: na podstawie BTE oraz białostockich serwisów informacyjnych 

12:51, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 26 lutego 2009
Międzynarodowy Uniwersytet Kongresowy

WIELKIE ZAINTERESOWANIE ŚWIATOWYM UNIWERSYTETEM KONGRESOWYM W BIAŁYMSTOKU

Nadspodziewanie duża liczba kandydatów zaproponowała prelekcje na 62 sesję Międzynarodowego Uniwersytetu Kongresowego (MUK) w ramach 94. Światowego Kongresu Esperanta w Białymstoku.

Tym razem Światowy Związek Esperantystów otrzymał łącznie 30 propozycji, podczas gdy zazwyczaj  w ostatnich latach liczba ta nie przekraczała 20 zgłoszeń. Prelekcje okazały się również bogate tematycznie. Propozycje dotyczą tematyki: astronomicznej, etnologicznej, ekonomicznej, edukacyjnej, historycznej, interpretacyjnej, komunikacyjnej, lingwistycznej, literackiej, matematycznej, muzycznej, religijnej, turystycznej, esperantologicznej a nawet zmenhofologicznej.

Komisja Kongresowa przy MUK ocenia zgłoszone propozycje aby przygotować zalecenia dla Zarządu Światowego Związku Esperantystów, który zadecyduje o ostatecznym kształcie programu MUK na swoich posiedzeniach do końca marca br.

Streszczenia wybranych prelekcji pojawią się na MUK - stronach w sieci UEA, gdzie już znajdują się teksty wykładów z wielu poprzednich sesji MUK. Oczywiście, po esperancku.

Według informacji UEA

13:40, klubesperanto , Informacje
Link Komentarze (2) »
wtorek, 24 lutego 2009
Kongresowe statystyki

W POŁOWIE LUTEGO 1275 OSÓB ZGŁOSIŁO SIĘ NA 94. ŚWIATOWY KONGRES ESPERANTA W BIAŁYMSTOKU

 Do dnia 15 lutego zgłosiło się już 1275 kongresowiczów z 59 krajów  na 94. Światowy Kongres Esperanta w Białymstoku (25 lipca - 1 sierpnia 2009 r.).  W tym samym czasie 93. Światowy Kongres w Rotterdamie, w którym uczestniczyło łącznie 1845 kongresowiczów, liczył w połowie lutego ubiegłego roku – 1195 zgłoszeń. Na szczycie prowizorycznej statystyki w Białymstoku jest Polska z 219 zgłoszeniami. Tuż za nią Francja, która już w statystykach  światowych kongresów we Florencji i Rotterdamie biła liczebnie goszczące kraje i może powtórzyć ten sukces w tym roku. Ponad 100 zgłoszeń dostarczyły Niemcy (114) oraz Japonia (112). Z innych krajów zarejestrowano znacznie mniej uczestników. Ponad 30 zgłoszonych przybędzie z: Holandii (53), Włoch (46), Czech (45), Belgii (42), Rosji (38), Brazylii (37) oraz Litwy (31).

13:02, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 15 lutego 2009
Ljudmila Novak proponis al Euxropa Parlamento Esperanton
Estimataj! Estas kauxzo por informi gazetaron, kaj mi petas, ke vi disvastigu la aferon lauxeble largxe. Senkonsidere pri la sorto de la propono, estas grandega afero, ke iu deputito proponas rekte la aferon al Euxropa Parlamento. Kaj mi opinias, ke gxi estas suficxe atrakcia [alloga] afero por la gazetaro. Mi faros mian eblon en Slovenio. Vi faru en viaj landoj! Cxi-sube mi sendas tradukojn de la tri proponoj de Ljudmila Novak transdonitaj hodiaux oficiale al la Euxropa Parlamento reage al diskutado pri Raporto pri Multlingveco de Moura. Zlatko Tišljar "zlatko.tisljar cxe azm-lu.si"
czwartek, 05 lutego 2009
Ludmiła Nowak zaproponowała esperanto Parlamentowi Europejskiemu

Członkini Parlamentu Europejskiego Ludmiła Nowak przedstawiła  21 stycznia 2009 r. Komitetowi ds. Kultury pod sygnaturą PE 416.668v01-00 w ramach debaty o raporcie na temat wielojęzyczności przeprowadzonej przez Vasco Graca Moura trzy propozycje do zmiany artykułu 4.

Poniżej tłumaczenia trzech propozycji Ludmiły Nowak przesłanych oficjalnie do  Parlamentu Europejskiego:

Propozycja zmiany:

4.a. stwierdza, że zasada szacunku i równoprawności nie może być zapewniona w przypadku użycia języka narodowego (angielskiego) jako „lingua franca”.

Propozycja zmiany:

4.b. proponuje, aby zachowując i używając żyjących języków, szanując językową różnorodność oraz stymulując naukę różnych języków, przestudiować możliwość i użytecznośc wprowadzenia wspólnego sztucznego języka w Unii Europejskiej, na przykład języka esperanto.  Tylko on mógłby ułatwić porozumienie w Europie oraz z mieszkańcami innych kontynentów, ponieważ jest łatwy w nauce i w użyciu.

Propozycja zmiany:

4.c. stwierdza, że wprowadzenie waluty euro jako wspólnej europejskiej jednostki monetarnej, bardzo ułatwiło handel pomiędzy państwami i pomogło w ekonomicznym wzroście i większej stabilności w Unii Europejskiej.  Podobne skutki mogłoby mieć również wprowadzenie wspólnego języka komunikacji, który przecież w żaden sposób nie wyparłby ani nie ograniczył użycia narodowych ani innych żyjących języków stosowanych w Unii Europejskiej.     

Niezależnie od losu tej propozycji, ogromnym wydarzeniem jest fakt, że deputowana proponuje esperanto wprost do Parlamentu Europejskiego.

 

czwartek, 15 stycznia 2009
Konferencja ILEI - Kraków 2009

Organizatorzy tegorocznej Konferencji ILEI zapraszają do Krakowa:

Drodzy esperantyści!
 
ILEI (Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów) jest pierwszą esperancką organizacją, która zorganizowała konferencje już na wszystkich kontynentach świata!
 
Po udanych konferencjach w Azji (2007) i Afryce (2008) niestrudzone ILEI kontynuuje swoją pracę i ponownie zaprasza Was na na swoją kolejną konferencję w 2009 r. - tym razem do Europy.
Kolejną zaplanowano w Ameryce w 2010 r.
 
W 2009 r. ILEI świętuje 60-lecie istnienia, które zbiega się z 60 - leciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 150 rocznicą urodzin Ludwika Zamenhofa.
 
Gdzie ILEI będzie świętować te ważne dla ruchu esperanckiego jubileusze?
 
W kraju narodzin L.Zamenhofa. W królewskim mieście Kraków, w Polsce. W krakowskiej siedzibie Polskiej Sekcji ILEI. W mieście, które już gościło Światowe Kongresy Esperantystów (UK), Międzynarodowy Kongres Młodzieży Esperanckiej (IJK), Światowy Kongres Lekarzy Esperantystów (UMEA) oraz corocznie obchodzi Esperanckie Dni Krakowa.
 
Kiedy odbędzie się  świąteczny zjazd? 
Od 17 do 25 lipca 2009 r. - tuż przed Światowym Kongresem Esperantystów  w Białymstoku.
 
Przybądźcie zatem na 42. Konferencję ILEI w roku Światowego Pokoju - 2009, aby złożyć hołd za dar językowy Zamenhofa, który podarował go ludzkości w oparciu o językowe i kulturowe prawa człowieka.
 
Przybądźcie, aby podyskutować na temat Pedagogika esperancka przed wyzwaniem międzykulturowej komunikacji.
Spędźcie przedkongresowy tydzień wśród nauczycieli esperantystów, którzy troszczą się o rozpowszechnianie naszego języka, nauczając go.
 
Odwiedźcie strony internetowe ILEI: www.ilei.info, a tam znajdziecie:
 
Zaproszenie
http://www.ilei.info/novajxoj/Varbilo_2009_2_IPR.pdf
 
Pierwszy informator
http://ilei.info/konferenco/2009/konferenco_2009.php
 
Internetowe zgłoszenie
http://ilei.info/konferenco/alighilo2009.php

Na tej samej stronie internetowej: http://ilei.info/agado/index.php?lingvo=eo znajdziecie więcej informacji na temat innych konferencji.
 
Pierwszy informator i sieciowe zgłoszenie pojawią się również w IPR (Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny) nr 4/09.
 
Jeśli macie pomysły, propozycje, pytania, komentarze i uwagi napiszcie do:  
Kierownika Komitetu Organizacyjnego Małgorzaty Komarnickiej: margareta.ilei.pollando@gmail.com,
Przewodniczącego ILEI-Radojica Petrovic: rade@ikso.net,
Skarbnika-Sjoerd Bosga:sjoerd@esperanto.se,
Członka Zarządu ILEI d/s konferencji: sjoerd@esperanto.se.
 
Organizatorzy Konferencji ILEI
13:57, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
piątek, 09 stycznia 2009
Noworoczne orędzie przewodniczącego UEA - Światowego Związku Esperantystów
Na progu nadziei
 
Między 100 - leciem UEA w 2008 r., a 150 - letnim jubileuszem Zamenhofa w 2009 r. zdołała doczekać 60 - lecia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Jeśli właśnie teraz przy ONZ i UNESCO kolejno pojawiają się: Międzynarodowy Dzień Języka 2008, Międzynarodowy Rok Pokoju 2009,  czy Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009. To tak, jakby zaplanowane uroczystości wiedziały, że Zamenhof działał na rzecz sprawiedliwości językowej i na rzecz pokoju. Czy nie powinniśmy się cieszyć, że gwiazdy tajemnie nastroiły świat do naszych celów?
 
W kwietniu uczestniczyliśmy w sympozjum przy ONZ w Genewie - po dziesięciu latach.
W kwietniu nasi intelektualiści spoglądali w Amsterdamie na obecność esperanta na uniwersytetach świata - po czterdziestu latach.
W grudniu świętowaliśmy z UNESCO rocznicę urodzin Zamenhofa - po raz pierwszy.
W drodze do Światowego Kongresu, który odbędzie się po raz pierwszy w Białymstoku, odpoczywamy aby złapać oddech.
Znowu UEA angażuje się w międzynarodowy system.
Jakie nadzieje zachęcają obecnie do powrotu do takiej scenerii? Jakie myślenie sprowadza nas do naszej specyficznej teraźniejszości?
 
Zajęcie się prawami człowieka, które wyraziły się już u Zamenhofa, powojenne UEA świadome ważności prawa międzynarodowego zamieściło w swoim statucie w 1947 r. Rok wcześniej niż międzynarodowa wspólnota, która w 1948 r. formalnie adoptowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
W latach 60. przewodniczący UEA, którym był profesor prawa międzynarodowego Ivo Lapenna  podniósł tę wizję na nowy poziom ( 100 - lecie jego urodzin będziemy obchodzić w 2009). Lapenna przekonał się, że aby móc poruszyć świadomość kulturową społeczeństwa i przeciwstawić się systematycznemu łamaniu praw człowieka musimy kulturowo i naukowo wspierać się razem ze światem intelektualnym. Łamanie praw ochrzcił mianem "holokaustu językowego" a termin wkrótce stał się bardzo ważny. W oparciu o ustanowioną przez UNESCO wizję dialogu międzykulturowego UEA zainicjowało książkową serię Wschód - Zachód. Osobiście zauważywszy, że socjolingwistyka nie wystarczająco uwypukla planowanie językowe UEA lansuje profesjonalne czasopismo p.t. "Problemy językowe i plany językowe" (LPLP), pod redakcją lingwisty dr Wiktora Sadlera. Czasopismo dotyczy polityki językowej.  Stało się wielkim sukcesem naszego forum naukowego oraz Centrum Badań i Dokumentacji (CED) [Londyn-Rotterdam]. Postawiło planowanie językowe na naukowej mapie świata.
 
Jeśli lansuje się kulturowo-intelektualne przedsięwzięcie, trzeba być gotowym uczyć się go, a nie a priori dyktować wnioski. Nasz Związek, pod którego egidą zakwitła seria Wschód - Zachód szczyci się być suwerenną organizacją językową, której zasób tłumaczeniowy stał się najbardziej zrównoważony w stosunku do języków źródłowych. Tłumaczenia dają czytelnikom możliwość uczenia się. Dumni jesteśmy, że poprzez i dzięki wspomnianemu czasopiśmie, wiele nauczyliśmy się o językowych problemach.
 
Ważny stopień tego szkoleniowego procesu przedstawia Manifest Praski z  1996 r.(  www.uea.org/informado/pragm/pm_eo.html ). Odpowiedzi na pytanie "dokąd UEA" - należy szukać głównie w tym pomostowym dokumencie.
Zatem w jakim sensie nazywamy pomostowym ten Manifest, który sygnalizuje początek naszych przemyśleń nad ruchami na rzecz praw językowych?
 
Z jednej strony fakt, że UEA zawsze dawało priorytet zachowaniu językowej i kulturowej skarbnicy ludzkości, już wcześniej symbolizowała seria Wschód - Zachód, ale od 1996 r. ten priorytet należy do naszego porządku dziennego.
Z drugiej strony, nie chcemy przywiązywać do tradycyjnych języków tych ludzi, którzy chcą poszerzać językowy repertuar. Właśnie dla maksymalizacji ich swobody występujemy o dodatkową dwujęzyczność, która bazuje na pedagogice dodającej drugi język bez erozji tego pierwszego. Uznajemy, że ważne jest ukształtowanie systemów nauczania zdolnych do reagowania na potrzeby społeczne, a szczególnie na te społeczne warstwy, których zamówienia szkolnictwo skłonne jest pomijać. Dlatego nasze "Problemy językowe i plany językowe"  często zajmuje się polityką edukacyjną dla gorzej wykształconych.
 
Pomostowo pomiędzy serią Wschód - Zachód i czasopismem (LPLP) Manifest Praski występuje o wielojęzyczne wychowanie dla homaranizacji, która ukierunkuje nas do działania na rzecz pokoju na świecie. Aby zrozumieć w jaki sposób UEA ma wizję zamenhofowskiego związku pomiędzy Językowym Rokiem 2008 a Pokojowym Rokiem 2009 przeczytajcie o naszych nadziejach w tym Manifeście, na końcu którego  stwierdzamy, że: "...wyłączne używanie języków narodowych nieuchronnie stawia bariery swobodnemu wyrażaniu i stowarzyszaniu się. Jesteśmy ruchem na rzecz językowej emancypacji człowieka".
 
Probabl Dasgupta
 
 według [UEA]

-----
źródło: Ret-Info
       http://www.eventoj.hu
13:01, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 stycznia 2009
Mamy newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o działalności naszego klubu lub wiedzieć, co dzieje się w świecie esperancji? Nie zwlekaj!

Uruchomiliśmy opcję newslettera. Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji prosimy o wpisywanie adresów mailowych. Opcja dostępna pod zakładkami (na dole strony, tuż pod licznikiem odwiedzin). Polecamy!

14:14, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 05 stycznia 2009
Kurs konwersacyjny trwa!

Od 7 stycznia 2009 r. zapraszamy na kontynuację kursu konwersacyjnego. Zajęcia prowadzone będą w każdy poniedziałek i środę od 16.00-18.00.

Osoby zainteresowane nauką esperanta od podstaw proszone są o kontakt na adres: klubesperanto@gazeta.pl lub bezpośrednio u lektora w/w terminach.

15:59, klubesperanto , Aktualności
Link Dodaj komentarz »
środa, 04 czerwca 2008
Zamenhof w Sosnowcu

Materiał pochodzi ze strony Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

"Zamenhof" zajechał do Sosnowca

2008-06-03
1 czerwca po raz pierwszy z Białegostoku do Bielska-Białej wyruszył pociąg „Zamenhof” (dawniej „Narew”). Promocyjne spotkanie odbyło się również w naszym mieście. Pociąg zatrzymał się na sosnowieckim Dworcu owacyjnie witany przez kilkunastoosobową grupę esperantystów z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Na peron wysiedli Klara i Ludwik ZAMENHOF w strojach z epoki, z małą flagą esperancką.
Po wręczeniu im biało-czerwonych róż, medali oraz dyplomów upamiętniających po esperancku para Zamenhofów w asyście dwóch sosnowieckich esperantystów, wsiadła do pociągu i odjechała do Katowic gdzie również owacyjnie była witana przez esperantystów z Gliwic, Katowic i Tychów, aby dotrzeć do Bielska-Białej. Na miejscu, honorowa para przywitana została przy mikrofonie przez eurodeputowaną Małgorzatę Handzlik, beskidzkich esperantystów oraz beskidzką góralską orkiestrę.
 


Ludwik i Klara Zamenhof

 

Pierwszy kurs pociągu "Zamenhof" relacji Białystok - Bielsko-Biała 

 


 

Grupa esperantystów z Sosnowca i Dąbrowy Górniczej

19:31, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 06 maja 2008
Pociąg Zamenhof

1 czerwca 2008 r. po raz pierwszy ruszy w daleką trasę z Białegostoku do Bielska-Białej pociąg z nazwą ZAMENHOF. Pokona trasę 544 km w 7 godz. 48 min.
Na dworcu PKP w Białymstoku odbędzie się uroczystość zmiany tablic na wagonach i pożegnania Ludwika oraz Klary Zamenhof, którzy wyjadą nim "do wód". Na trasie przejazdu dostojną parę będą pozdrawiali esperantyści, oczekujący na peronach Dworca Centralnego w Warszawie i Katowicach. W Bielsku Białej gości przywita komitet powitalny pod przewodnictwem eurodeputowanej Małgorzaty Handzlik. Dostojna para weźmie udział w lokalnych obchodach Dnia Dziecka propagując Esperanto i miasto narodzin Ludwika Zamenhofa. W stroje z epoki wyposaży pp. Zamenhofów Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku. Uroczystościom patronuje medialnie Telewizja Białystok i TVN oraz Radio Bielsko-Biała. W trakcie jazdy podróżnym rozdawane będą ulotki o Esperancie i Białymstoku.

18:06, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 07 kwietnia 2008
W Gliwicach

Biblioteka przy pl. Inwalidów Wojennych 3 w Gliwicach zaprasza na wystawę
ESPERANTO DOROBKIEM KULTURY POLSKIEJ

Wystawa prezentuje dokumenty i pamiątki ukazujące historię powstania i rozwoju esperanta w Polsce i na świecie. Materiały pochodzą ze zbiorów Stanisława Mandraka. Wystawa czynna od 28 marca do 23 kwietnia 2008 r.


16:14, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 27 marca 2008
Wystawa w Gliwicach
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
oraz
Polski Związek Esperantystów - Oddział Gliwice
mają zaszczyt zaprosić na wystawę
Esperanto dorobkiem kultury polskiej

Na wystawie prezentowane będą materiały esperanckie ze zbiorów członków Oddziału PZE oraz kartki i widokówki ze zbiorów Stanisława Mandraka.
Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 28 marca (piątek) o godz. 17.00 w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, pl. Inwalidów Wojennych 3 (10 m od Rynku)
Serdecznie zapraszają organizatorzy.
12:49, klubesperanto , Informacje
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 14 lutego 2008
Światowy Dzień Esperanta w Bytomiu

Wystwa z okazji Światowego Dnia Esperanta zorganizowana w Bytomiu w grudniu 2005 r.

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6
Zakładki:
Adres e-mail:
Biblioteka Klubu Esperanto:
Blogi:
Esperanto na świecie:
Esperanto w eterze:
Esperanto w Europie:
Esperanto w Polsce:
Eurogento:
Foto - Galeria:
Galeria Video:
Instytucje i organizacje esperanckie:
Jak zwiedzić świat dzięki esperanto:
Kluby Esperanto:
Kongresy:
Kultura esperancka:
Media o esperanto:
Międzynarodowe Spotkania Esperanckie:
Napisali o nas:
Nauka języka:
Spotkania Młodzieży Esperanckiej:
Strony WWW w języku esperanto:
Wydawnictwa i czasopisma esperanckie: