Serwis informacyjny Klubu Esperanto
Blog > Komentarze do wpisu
Ludmiła Nowak zaproponowała esperanto Parlamentowi Europejskiemu

Członkini Parlamentu Europejskiego Ludmiła Nowak przedstawiła  21 stycznia 2009 r. Komitetowi ds. Kultury pod sygnaturą PE 416.668v01-00 w ramach debaty o raporcie na temat wielojęzyczności przeprowadzonej przez Vasco Graca Moura trzy propozycje do zmiany artykułu 4.

Poniżej tłumaczenia trzech propozycji Ludmiły Nowak przesłanych oficjalnie do  Parlamentu Europejskiego:

Propozycja zmiany:

4.a. stwierdza, że zasada szacunku i równoprawności nie może być zapewniona w przypadku użycia języka narodowego (angielskiego) jako „lingua franca”.

Propozycja zmiany:

4.b. proponuje, aby zachowując i używając żyjących języków, szanując językową różnorodność oraz stymulując naukę różnych języków, przestudiować możliwość i użytecznośc wprowadzenia wspólnego sztucznego języka w Unii Europejskiej, na przykład języka esperanto.  Tylko on mógłby ułatwić porozumienie w Europie oraz z mieszkańcami innych kontynentów, ponieważ jest łatwy w nauce i w użyciu.

Propozycja zmiany:

4.c. stwierdza, że wprowadzenie waluty euro jako wspólnej europejskiej jednostki monetarnej, bardzo ułatwiło handel pomiędzy państwami i pomogło w ekonomicznym wzroście i większej stabilności w Unii Europejskiej.  Podobne skutki mogłoby mieć również wprowadzenie wspólnego języka komunikacji, który przecież w żaden sposób nie wyparłby ani nie ograniczył użycia narodowych ani innych żyjących języków stosowanych w Unii Europejskiej.     

Niezależnie od losu tej propozycji, ogromnym wydarzeniem jest fakt, że deputowana proponuje esperanto wprost do Parlamentu Europejskiego.

 

czwartek, 05 lutego 2009, klubesperanto

Polecane wpisy