Serwis informacyjny Klubu Esperanto
Blog > Komentarze do wpisu
Noworoczne orędzie przewodniczącego UEA - Światowego Związku Esperantystów
Na progu nadziei
 
Między 100 - leciem UEA w 2008 r., a 150 - letnim jubileuszem Zamenhofa w 2009 r. zdołała doczekać 60 - lecia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Jeśli właśnie teraz przy ONZ i UNESCO kolejno pojawiają się: Międzynarodowy Dzień Języka 2008, Międzynarodowy Rok Pokoju 2009,  czy Międzynarodowy Rok Nauczania o Prawach Człowieka 2009. To tak, jakby zaplanowane uroczystości wiedziały, że Zamenhof działał na rzecz sprawiedliwości językowej i na rzecz pokoju. Czy nie powinniśmy się cieszyć, że gwiazdy tajemnie nastroiły świat do naszych celów?
 
W kwietniu uczestniczyliśmy w sympozjum przy ONZ w Genewie - po dziesięciu latach.
W kwietniu nasi intelektualiści spoglądali w Amsterdamie na obecność esperanta na uniwersytetach świata - po czterdziestu latach.
W grudniu świętowaliśmy z UNESCO rocznicę urodzin Zamenhofa - po raz pierwszy.
W drodze do Światowego Kongresu, który odbędzie się po raz pierwszy w Białymstoku, odpoczywamy aby złapać oddech.
Znowu UEA angażuje się w międzynarodowy system.
Jakie nadzieje zachęcają obecnie do powrotu do takiej scenerii? Jakie myślenie sprowadza nas do naszej specyficznej teraźniejszości?
 
Zajęcie się prawami człowieka, które wyraziły się już u Zamenhofa, powojenne UEA świadome ważności prawa międzynarodowego zamieściło w swoim statucie w 1947 r. Rok wcześniej niż międzynarodowa wspólnota, która w 1948 r. formalnie adoptowała Powszechną Deklarację Praw Człowieka.
W latach 60. przewodniczący UEA, którym był profesor prawa międzynarodowego Ivo Lapenna  podniósł tę wizję na nowy poziom ( 100 - lecie jego urodzin będziemy obchodzić w 2009). Lapenna przekonał się, że aby móc poruszyć świadomość kulturową społeczeństwa i przeciwstawić się systematycznemu łamaniu praw człowieka musimy kulturowo i naukowo wspierać się razem ze światem intelektualnym. Łamanie praw ochrzcił mianem "holokaustu językowego" a termin wkrótce stał się bardzo ważny. W oparciu o ustanowioną przez UNESCO wizję dialogu międzykulturowego UEA zainicjowało książkową serię Wschód - Zachód. Osobiście zauważywszy, że socjolingwistyka nie wystarczająco uwypukla planowanie językowe UEA lansuje profesjonalne czasopismo p.t. "Problemy językowe i plany językowe" (LPLP), pod redakcją lingwisty dr Wiktora Sadlera. Czasopismo dotyczy polityki językowej.  Stało się wielkim sukcesem naszego forum naukowego oraz Centrum Badań i Dokumentacji (CED) [Londyn-Rotterdam]. Postawiło planowanie językowe na naukowej mapie świata.
 
Jeśli lansuje się kulturowo-intelektualne przedsięwzięcie, trzeba być gotowym uczyć się go, a nie a priori dyktować wnioski. Nasz Związek, pod którego egidą zakwitła seria Wschód - Zachód szczyci się być suwerenną organizacją językową, której zasób tłumaczeniowy stał się najbardziej zrównoważony w stosunku do języków źródłowych. Tłumaczenia dają czytelnikom możliwość uczenia się. Dumni jesteśmy, że poprzez i dzięki wspomnianemu czasopiśmie, wiele nauczyliśmy się o językowych problemach.
 
Ważny stopień tego szkoleniowego procesu przedstawia Manifest Praski z  1996 r.(  www.uea.org/informado/pragm/pm_eo.html ). Odpowiedzi na pytanie "dokąd UEA" - należy szukać głównie w tym pomostowym dokumencie.
Zatem w jakim sensie nazywamy pomostowym ten Manifest, który sygnalizuje początek naszych przemyśleń nad ruchami na rzecz praw językowych?
 
Z jednej strony fakt, że UEA zawsze dawało priorytet zachowaniu językowej i kulturowej skarbnicy ludzkości, już wcześniej symbolizowała seria Wschód - Zachód, ale od 1996 r. ten priorytet należy do naszego porządku dziennego.
Z drugiej strony, nie chcemy przywiązywać do tradycyjnych języków tych ludzi, którzy chcą poszerzać językowy repertuar. Właśnie dla maksymalizacji ich swobody występujemy o dodatkową dwujęzyczność, która bazuje na pedagogice dodającej drugi język bez erozji tego pierwszego. Uznajemy, że ważne jest ukształtowanie systemów nauczania zdolnych do reagowania na potrzeby społeczne, a szczególnie na te społeczne warstwy, których zamówienia szkolnictwo skłonne jest pomijać. Dlatego nasze "Problemy językowe i plany językowe"  często zajmuje się polityką edukacyjną dla gorzej wykształconych.
 
Pomostowo pomiędzy serią Wschód - Zachód i czasopismem (LPLP) Manifest Praski występuje o wielojęzyczne wychowanie dla homaranizacji, która ukierunkuje nas do działania na rzecz pokoju na świecie. Aby zrozumieć w jaki sposób UEA ma wizję zamenhofowskiego związku pomiędzy Językowym Rokiem 2008 a Pokojowym Rokiem 2009 przeczytajcie o naszych nadziejach w tym Manifeście, na końcu którego  stwierdzamy, że: "...wyłączne używanie języków narodowych nieuchronnie stawia bariery swobodnemu wyrażaniu i stowarzyszaniu się. Jesteśmy ruchem na rzecz językowej emancypacji człowieka".
 
Probabl Dasgupta
 
 według [UEA]

-----
źródło: Ret-Info
       http://www.eventoj.hu
piątek, 09 stycznia 2009, klubesperanto

Polecane wpisy

  • 94 Światowy Kongres Esperanto Białystok 2009 - Informacje

    94 Światowy Kongres Esperanto odbędzie się w dniach 25 lipca - 1 sierpnia br. w Białymstoku w obiektach Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A. O

  • Międzynarodowy Uniwersytet Kongresowy

    WIELKIE ZAINTERESOWANIE ŚWIATOWYM UNIWERSYTETEM KONGRESOWYM W BIAŁYMSTOKU Nadspodziewanie duża liczba kandydatów zaproponowała prelekcje na 62 sesję Międzynaro

  • Kongresowe statystyki

    W POŁOWIE LUTEGO 1275 OSÓB ZGŁOSIŁO SIĘ NA 94. ŚWIATOWY KONGRES ESPERANTAW BIAŁYMSTOKU D o dnia 15 lutego zgłosiło się już 1275 kongresowiczów z 59 krajów na