Serwis informacyjny Klubu Esperanto
Blog > Komentarze do wpisu
Konferencja ILEI - Kraków 2009

Organizatorzy tegorocznej Konferencji ILEI zapraszają do Krakowa:

Drodzy esperantyści!
 
ILEI (Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów) jest pierwszą esperancką organizacją, która zorganizowała konferencje już na wszystkich kontynentach świata!
 
Po udanych konferencjach w Azji (2007) i Afryce (2008) niestrudzone ILEI kontynuuje swoją pracę i ponownie zaprasza Was na na swoją kolejną konferencję w 2009 r. - tym razem do Europy.
Kolejną zaplanowano w Ameryce w 2010 r.
 
W 2009 r. ILEI świętuje 60-lecie istnienia, które zbiega się z 60 - leciem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 150 rocznicą urodzin Ludwika Zamenhofa.
 
Gdzie ILEI będzie świętować te ważne dla ruchu esperanckiego jubileusze?
 
W kraju narodzin L.Zamenhofa. W królewskim mieście Kraków, w Polsce. W krakowskiej siedzibie Polskiej Sekcji ILEI. W mieście, które już gościło Światowe Kongresy Esperantystów (UK), Międzynarodowy Kongres Młodzieży Esperanckiej (IJK), Światowy Kongres Lekarzy Esperantystów (UMEA) oraz corocznie obchodzi Esperanckie Dni Krakowa.
 
Kiedy odbędzie się  świąteczny zjazd? 
Od 17 do 25 lipca 2009 r. - tuż przed Światowym Kongresem Esperantystów  w Białymstoku.
 
Przybądźcie zatem na 42. Konferencję ILEI w roku Światowego Pokoju - 2009, aby złożyć hołd za dar językowy Zamenhofa, który podarował go ludzkości w oparciu o językowe i kulturowe prawa człowieka.
 
Przybądźcie, aby podyskutować na temat Pedagogika esperancka przed wyzwaniem międzykulturowej komunikacji.
Spędźcie przedkongresowy tydzień wśród nauczycieli esperantystów, którzy troszczą się o rozpowszechnianie naszego języka, nauczając go.
 
Odwiedźcie strony internetowe ILEI: www.ilei.info, a tam znajdziecie:
 
Zaproszenie
http://www.ilei.info/novajxoj/Varbilo_2009_2_IPR.pdf
 
Pierwszy informator
http://ilei.info/konferenco/2009/konferenco_2009.php
 
Internetowe zgłoszenie
http://ilei.info/konferenco/alighilo2009.php

Na tej samej stronie internetowej: http://ilei.info/agado/index.php?lingvo=eo znajdziecie więcej informacji na temat innych konferencji.
 
Pierwszy informator i sieciowe zgłoszenie pojawią się również w IPR (Międzynarodowy Przegląd Pedagogiczny) nr 4/09.
 
Jeśli macie pomysły, propozycje, pytania, komentarze i uwagi napiszcie do:  
Kierownika Komitetu Organizacyjnego Małgorzaty Komarnickiej: margareta.ilei.pollando@gmail.com,
Przewodniczącego ILEI-Radojica Petrovic: rade@ikso.net,
Skarbnika-Sjoerd Bosga:sjoerd@esperanto.se,
Członka Zarządu ILEI d/s konferencji: sjoerd@esperanto.se.
 
Organizatorzy Konferencji ILEI
czwartek, 15 stycznia 2009, klubesperanto

Polecane wpisy

  • 94 Światowy Kongres Esperanto Białystok 2009 - Informacje

    94 Światowy Kongres Esperanto odbędzie się w dniach 25 lipca - 1 sierpnia br. w Białymstoku w obiektach Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45A. O

  • Międzynarodowy Uniwersytet Kongresowy

    WIELKIE ZAINTERESOWANIE ŚWIATOWYM UNIWERSYTETEM KONGRESOWYM W BIAŁYMSTOKU Nadspodziewanie duża liczba kandydatów zaproponowała prelekcje na 62 sesję Międzynaro

  • Kongresowe statystyki

    W POŁOWIE LUTEGO 1275 OSÓB ZGŁOSIŁO SIĘ NA 94. ŚWIATOWY KONGRES ESPERANTAW BIAŁYMSTOKU D o dnia 15 lutego zgłosiło się już 1275 kongresowiczów z 59 krajów na